Kamer heeft bezwaren tegen herverdeling van sterkte politiekorpsen

DEN HAAG, 20 JUNI. De Tweede Kamer heeft ernstige bezwaren tegen de voorgenomen herverdeling van de politiesterkte. Dit bleek gisteren tijdens het mondeling overleg tussen de vaste Kamercommissie politie en de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) over de voortgang van de reorganisatie van de politie. De bewindslieden zullen hun plannen heroverwegen om tweeduizend agenten over te plaatsen voor 1995.

Vorige week maakten de beide ministers in een brief aan de Kamer bekend dat de in 1989 ingezette herverdelingsoperatie van de sterkte over de politiekorpsen voortvarend moet worden doorgezet. Volgens de berekeningen zouden hierbij vooral politiemensen uit de provincies moeten verdwijnen en zouden de Randstad en Zuid-Limburg er grote aantallen agenten bij krijgen.

De woordvoerders van de oppositiepartijen vroegen de bewindslieden om extra geld voor de politie. Minister Dales zei meer geld voor de politie “een aantrekkelijke gedachte” te vinden, maar ook “een luchtspiegeling”. Na de vergadering zei de minister: “We willen allemaal wel meer geld voor de politie, maar ik heb niemand horen uitleggen waar dat geld vandaan moet komen. Dat soort oppositiegeluiden is piepschuim dat je naast je neer kunt leggen.”

De herverdeling van de politiesterkte was oorspronkelijk een reorganisatie die los stond van de 'grote' politiereorganisatie waarbij gemeentekorpsen en landsgroepen van de rijkspolitie samengaan in 25 regiokorpsen. De ministers Hirsch Ballin en Dales willen beide operaties nu gelijktijdig uitvoeren. De Tweede Kamer waarschuwde de bewindslieden gisteren dat een strikt doorgevoerde herverdeling van de sterkte, waarbij achttien regio's moeten inleveren ten behoeve van zeven andere, de reorganisatie van de politie kan doen mislukken.

De brief van de ministers vorige week ontketende veel kritiek: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het coordinerend politieberaad (de 'vakbond' van de korpschefs) en de procureurs-generaal verklaarden zich tegen de plannen. Alleen de chefs van de politiekorpsen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag - die door de nieuwe plannen in de prijzen vallen - waren tevreden over de voorgenomen verdeling van de politiesterkte.

Het protest was het hevigst in Drenthe, waar volgens de plannen van Dales en Hirsch Ballin een kwart van de politiemensen moet worden ingeleverd. Dat vond de politiebond (en gisteren ook CDA-woordvoerder Koffeman, die uit de bond afkomstig is) al te kras. Er is onlangs een sociaal akkoord met de politiebonden gesloten dat bepaalt dat er geen gedwongen overplaatsingen mogen plaatshebben. “Hoe kan de minister dat beloven als het over zulke grote aantallen personeel gaat”, wilde Koffeman gisteren van Dales weten. De bewindsvrouw maakte duidelijk dat zij dat wellicht helemaal niet kan beloven, maar dat er uitzonderingen mogelijk zijn voor gevallen als het Drentse politiekorps.