Cresson weerspreekt Brussel: steun Thomson gaat wel door

PARIJS, 20 JUNI. De Franse regering heeft gisteren ontkend dat ze terugkomt op het besluit 1,8 miljard franc (ongeveer 600 miljoen gulden) aan steun toe te kennen aan het elektronica-concern Thomson, zoals eerder op de dag bekend was gemaakt door de Europese commissaris voor het medededingsbeleid, Sir Leon Brittan.

Hoewel de Franse premier, Edith Cresson, goed Engels spreekt en EG-commissaris Brittan de Franse taal machtig is, hebben beiden elkaar kennelijk niet goed begrepen toen ze vorige week vrijdag in Brussel besprekingen voerden. De steun die de Franse regering wil verlenen aan Thomson en aan de computerproducent Bull, beide staatsbedrijf, vormden het belangrijkste onderwerp van gesprek. Gisteren gaf Brittan in Brussel een verklaring uit waarin hij het resultaat van het overleg vastlegde.

Enkele maanden geleden besloot de regering in Parijs het kapitaal van Thomson uit te breiden met 1,8 miljard franc, in de vorm van een dotatie, waartoe de staat als grootaandeelhouder van Thomson volgens Parijs gerechtigd is. Het kapitaal van Bull zou met 4 miljard franc, 1,3 miljard gulden, worden uitgebreid. Tevens zou de Franse regering 2,7 miljard zou betalen van de 14 miljard franc voor een meerjarig researchprogramma van Bull. Beide ondernemingen hebben overigens nog geen geld van de regering ontvangen.

De Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EG, kondigde een onderzoek aan naar de Franse regeringssteun die mogelijk in strijd zou zijn met de regels voor de vrije mededediging die in de Gemeenschap gelden.

De Franse autoriteiten hebben besloten, aldus Brittan in zijn verklaring, het besluit van de vorige regering (van premier Rocard) om Thompson een kapitaalsinjectie te geven, “in dit stadium niet uit te voeren”. Brittan verklaarde voorts dat hij zijn onderzoek naar Bull enkele weken uitstelde in verband met de “huidige discussies met betrekking tot de structuur” van de Franse informaticagigant. Bull voert besprekingen over deelneming van de Japanse computerproducent NEC in Bull HN, de volledig Franse holdingmaatschappij.

Een uur na de publikatie van Brittans verklaring reageerde de voorlichtingsdienst van premier Cresson met de repliek dat er geen sprake is van “uitstel noch van een terugkomen op eerdere besluiten”. De hulpverlening aan Thomson en Bull wordt alleen - en dat is al eerder besloten - opnieuw bekeken in het algemene kader van steunverlening aan de elektronicasector, aldus de persdienst van Cresson.

Twee weken geleden liet de Europese Commissie wel de overheidssteun aan Thomson passeren die is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van High Definition Television. HDTV zou voor de gehele Europese industrie van dermate vitaal belang zijn dat een uitzonderding op de mededingingssregels van de EG gerechtvaardigd is.