China erkent raketleverantie aan Pakistan

PEKING, 20 JUNI. China heeft Amerikaanse druk genegeerd en daags na de afloop van Amerikaans-Chinese besprekingen over de controle op wapenleveranties bevestigd dat het raketten aan Pakistan heeft geleverd. De door de VS eveneens fel betwiste leverantie van raketten aan Syrie heeft (nog) niet plaatsgehad. Premier Li Peng zal van 2 tot 14 juli een staatsbezoek aan zes landen in het Midden-Oosten brengen, te weten Egypte, Jordanie, Iran, Saoedi-Arabie, Syrie en Koeweit.

Dit heeft de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken Wu Jianmin tijdens zijn wekelijkse persconferentie bekendgemaakt. Wu zei dat China “enige conventionele wapens, inclusief een zeer klein aantal tactische raketten voor de korte afstand” aan Pakistan heeft geleverd. Hij weigerde te bevestigen of het de M-11 raket betreft en volstond met de toelichting dat de reikwijdte van de raket ongeveer 200 km is. Hij verklaarde verder dat er geen internationale standaard-definities van de begrippen 'korte- en middellange afstand'

zijn. Zijn onderstreping dat het een 'tactische' raket betrof moest kennelijk de indruk wekken dat zij geen kernkoppen kan dragen. Op vragen om nadere details zei Wu dat hij geen wapenexpert is.

Een Westerse diplomaat lichtte toe dat volgens het Missile Technology Control Regime (MTCR) een raket met een reikwijdte van 300 km en een lading van 300 kilo als middellange-afstandsraket wordt beschouwd. De M-11 heeft een reikwijdte van 290 km en kan een lading van 800 kg dragen. China is geen lid van het MTCR, maar eerder deze week deelde het de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor internationale veiligheid, Reginald Bartholomew, mee de principes van het MTCR te onderschrijven.

Woordvoerder Wu zei dat China “nooit” raketten aan Syrie heeft geleverd. Hij weigerde in te gaan op herhaalde vragen of zulke leveranties onderweg zijn. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, waarschuwde vorige week tijdens een hoorzitting van het Congres dat raketleveranties aan Pakistan “ver gaande consequenties voor de bilaterale betrekkingen zouden kunnen hebben”.

President Bush is in een krachtmeting met het Congres verwikkeld over de verlenging van China's status als meest begunstigde natie in de handel (MFN). Het uitblijven van Chinese concessies of misleiding en bedrog door Peking zouden de positie van Bush ten gunste van China opnieuw kunnen verzwakken.

Over de doelstellingen van het komende bezoek van premier Li Peng aan het Midden-Oosten zei Wu dat China voorstander is van de volledige eliminatie van wapens voor massa-vernietiging, zoals kern-, chemische en biologische wapens, en van de instelling van een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. Wu vervolgde dat China het bereiken van stabiliteit gebaseerd op lage bewapeningsniveaus nastreeft en dat dit gemeenschappelijke inspanningen van landen in en buiten de regio vereist om de toestroom van wapens te stoppen. Met de beschuldigende vinger naar de VS, Frankrijk en de Sovjet-Unie gericht zei Wu dat landen die grote hoeveelheden wapens exporteren in de eerste plaats matiging moeten betrachten en controlemaatregelen moeten nemen.

Westerse diplomaten menen dat Li Pengs reis is genspireerd door de vrees dat de hele regio in de nasleep van de Golfoorlog onder Amerikaanse overheersing zal komen. De VS zijn op hun beurt bezorgd dat Li Pengs reis tot een nieuwe reeks Chinese raketleveranties zou kunnen leiden, met name aan Syrie en Iran. Zelfs Saoedi-Arabie, Amerika's belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten na Israel en Egypte, heeft in 1988 36 Chinese ballistische raketten met een reikwijdte van 2.414 km (IRBM's) gekocht. Tijdens de eerdere Golfoorlog tussen Iran en Irak verkocht China aan beide oorlogvoerende partijen de Zijderups-antischipraket.

    • Willem van Kemenade