CDA en PvdA verdeeld over latere sluiting Dodewaard

DEN HAAG, 20 JUNI. De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer verzet zich tegen het voorstel de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard uit te stellen tot 2005. Oorspronkelijk werd afgesproken de centrale in 1997 te sluiten, maar de elektriciteitsproducenten, verenigd in de SEP, willen de sluiting nu uitstellen.

Volgens de PvdA is het gezien de elektriciteitsbehoefte en de mogelijkheden energie op andere wijze op te wekken niet noodzakelijk de centrale langer in gebruik te houden. Bovendien, zo onderstreepte PvdA-woordvoerder Feenstra desgevraagd, staan de bezwaren tegen kernenergie nog steeds overeind. Met name de veiligheid van de reactoren en het afvalprobleem baren de PvdA nog steeds zorgen.

De verlenging van de produktieve levensduur van de centrale stuit volgens Feenstra ook op talloze praktische bezwaren. Zo zouden er nieuwe investeringen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren en zouden er nieuwe vergunningen nodig zijn.

Feenstra vindt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking het standpunt van zijn fractie deelt. Feenstra refereerde daarbij aan een enquete van twee weken geleden, waaruit bleek dat 85 procent van de bevolking tegen uitbreiding van kernenergie is. Het langer openhouden van bestaande centrales valt volgens hem ook onder uitbreiding.

De Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven zouden de wens Dodewaard langer open te houden hebben neergelegd in het concept Elektriciteitsplan 1993-2002. De bedrijven willen niet bevestigen dat dat zo is, maar kernenergie-deskundigen lijkt het een logisch voornemen.

Volgende week dinsdag zal de SEP het concept van het nieuwe plan bekendmaken. De plannen worden om het jaar opgesteld en dekken een periode van tien jaar.

De levensduur van Dodewaard is al eerder verlengd. Eigenlijk zou de centrale in 1995 buiten gebruik worden gesteld. De verlenging werd twee jaar geleden beargumenteerd met het onderzoeksbelang van de centrale in de snel slinkende nucleaire potentie van Nederland.