Campagne tegen seksueel geweld

AMSTERDAM, 20 JUNI. Vier departementen beginnen in september met een campagne tegen seksueel geweld. De campagne richt zich primair op jongens en mannen. Met advertenties in tijdschriften, brochures en postbus-51-spotjes wordt het publiek voorgelicht. Behalve het ministerie van WVC zijn ook de departementen van sociale zaken, justitie en binnenlandse zaken bij de campagne betrokken.

Dat heeft minister d'Ancona van WVC gisteren gezegd tijdens het tiende wereldcongres voor seksuologie dat deze week in Amsterdam wordt gehouden.

Doel van de campagne is jongens en mannen te laten nadenken over hun gedrag jegens vrouwen en eventuele vooroordelen te bestrijden. Volgens d'Ancona komt het nog te vaak voor dat mannen ervan uitgaan dat je een vrouw desnoods met geweld tot seks kunt dwingen.

Al geruime tijd worden hulpverleners op studiedagen voorgelicht over de opvang van slachtoffers van seksueel geweld. In het verleden bleek niet zelden dat bijvoorbeeld huisartsen, psychiaters en maatschappelijk werkers niet over de gewenste ervaring beschikten om adequaat hulp te kunnen bieden.