British Council

Steve Austen besteedt in zijn interessante artikel 'Cultureel beleid voorbeeld voor velen' (NRC Handelsblad, 30 mei) over het Nederlandse kunstbeleid voor het buitenland een zin aan de British Council.

“De British Councils overigens beschikken over zulke geringe budgetten dat ze zich noodgedwongen moeten beperken tot het taalonderricht.”

Dat behoeft enige correctie: De British Council t in het algemeen inderdaad met bescheiden budgetten. Niettemin wordt er jaarlijks wereldwijd ongeveer 60 miljoen gulden aan presentatie van Britse kunst in het buitenland besteed.

Ook in Nederland is de Council inhoudelijk en financieel betrokken bij veel kunstpresentaties in alle disciplines.

    • Louis Pirenne
    • The British Council Nederland