Bonden niet overtuigd in overleg met Dales

DEN HAAG, 20 JUNI. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft de vier ambtenarencentrales niet kunnen overtuigen van haar plan om volgend jaar te beginnen met decentrale onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in enkele overheidssectoren. Het kan ook 1993 worden, zei topambtaar Pont gisteren na afloop van het ambtenarenoverleg.

Pont tilde aanzienlijk minder zwaar aan de problemen die er nog liggen dan de vakbondswoordvoerders. Die willen, anders dan Dales, met alle acht onderscheiden sectoren tegelijk beginnen. De ambtenarencentrales willen dat er zekerheid komt dat het kabinet voldoende geld beschikbaar stelt om afspraken te maken die 'marktconform' zijn.

Daarnaast moeten er met de ministeries van binnenlandse zaken en financien concrete afspraken worden gemaakt over de verzelfstandiging van het pensioenfonds ABP.

De bonden willen “volstrekte duidelijkheid” over de positie van het ABP. Weliswaar zullen de pensioenen pas in een later stadium deel uitmaken van het decentrale overleg, maar verzelfstandiging van het ABP nu staat voor de bonden voorop. “Maar niet dan nadat de financiele positie van het fonds gezond is”, aldus Vrins.

Dat gaat volgens de bonden zestien miljard gulden kosten, het bedrag dat nodig is om de pensioenen op termijn veilig te stellen. Dat 'gat'

is ontstaan doordat de overheid de premie 'kunstmatig' laag hield, waardoor de koopkracht van de ambtenaren relatief hoog was.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, moet er in zoveel mogelijk sectoren worden begonnen, zegt voorzitter Vrins van de FNV-centrale ACOP. De bonden vinden dat Dales juist de sterke sectoren - die bovendien binnen het machtsbereik van de Rijksoverheid (departementen) liggen - afzondert, terwijl een grote sector als die van de gemeenten nog onder de centrale 'paraplu' van de minister moet blijven.