VN zijn sceptisch over Afrika-plan van Pronk

GENEVE, 19 JUNI. De Verenigde Naties hebben sceptisch gereageerd op het idee van de ministers Pronk (ontwikkelingssamenwerking) en Ter Beek (defenom militairen in te zetten bij de hulpoperatie in de Hoorn van Afrika. VN-diplomaten zetten vooral vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid ervan en vrezen overlapping of zelfs ondermijning van de eigen hulpinspanningen.

Formeel juichen VN-hulporganisaties de gedachte toe om het leger in te schakelen voor vreedzame doeleinden. “Wij hebben nog geen details gezien, maar in het algemeen is wapens omsmeden tot ploegscharen een prachtig idee dat ons uiteraard aan(Jeekt”, zegt F. Hochschild, Afrika-woordvoerder van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN. “Onze taak is een humanitaire en wij verwelkomen elke vorm van steun. Bovendien heeft het leger bij de hulp aan de Koerden en de Shi'ieten een voorbeeldige rol gespeeld. Maar je kunt die operatie niet simpelweg herhalen in Afrika.”

In Afrika maken politieke gevoeligheden de inzet van genietroepen bij het repareren van wegen en bij andere n van hulpverlening praktisch onuitvoerbaar. Volgens Hochschild moeten de regeringen van Ethiopie, Somalie, Soedan en Djibouti eerst worden geraadpleegd, maar is het niet waarschijnlijk dat zij met deze inmenging akkoord gaan.

Volgens Hochschild is het idee van een internationale vredesmacht voor Afrika als proefballon opgelaten samen met “snode plannen om de VN-hulpverlening grondig te reconstrueren”, en een deskundige van Unicef voegt daaraan toe: “Laat de donorgemeenschap eemaar met de financien voor de reeds in gang gezette VN-hulpverlening op de proppen komen.”

Voorstanders wijzen op de effectiviteit van militairen bij eerdere hulpoperaties. Europese luchtmachten zijn al eerder met succes ingezet bij het droppen van voedsel in de Hoorn. Geuniformeerde militairen zouden voor plaatselijke autoriteiten echter een ongewenste dimensie toevoegen aan de hulpverlening, menen VN-zegslieden.

In Den Haag heeft de Tweede Kamer vanmorgen minister Pronk te kennen gegeven dat zij eerst meer gegevens wil hebben over het hulpplan alvorens zich er over uit te spreken.

    • Willem Offenberg