Van der Valk: geen smeergeld betaald in DDR

EINDHOVEN, 19 JUNI. De directie van Van der Valk Deutschland GmbH (de Duitse tak van de Van der Valk-groep) ontkent dat zij betrokken is bij mogelijke malversaties rond het verlenen van concessies voor de bouw van motels in de voige DDR.

“We hebben inderdaad een principe-akkoord getekend, maar daar is volstrekt niets mee aan de hand. Ik zou als zakenman zelfs geen pfennig voor dat contract betalen, zoveel gaten zitten erin”, zegt C.

Polman, naast C. van der Valk directeur van het bedrijf. Het Duitse weekblad Der Spiegel heeft in zijn jongste nummer beschreven hoe de voormalige duitse minister van verkeer, Horst Gibtner, op 28 september, 5 dagen voor de vereniging van de beide Duitslanden, vijf concessies heeft verleend aan Van der Valk. Hij passeerde daarmee een goot aantal andere gegadigden, die al langer op een concessie zaten te azen. Gibtner zou op dezelfde haastige manier ook concessies aan andere ondernemers hebben verleend voor de bouw van wegrestaurants en tankstations. Van een aanbesteding of het berekenen van onroerend goedbelasting zou geen sprake zijn geweest. Als het contract al eerlijk tot stand ekomen, dan nog blijft de bondsrepubliek zitten met een grote schadepost door gederfde inkomsten, schrijft Der Spiegel.

Volgens Der Spiegel heeft Van der Valk hulp gekregen van de Oostduitse CDU-politicus Gunther Krause, die tegenwoordig minister van Verkeer is in Bonn. Krause zou Gibtner op 13 september hebben geattendeerd op Van der Valk en hem verzocht hebben de contracten aan de Nederlands-Duitse groep te gunnen. Twee weken later was het contract beklonken.

Als tegenprestatie heeft Van der Valk beloofd een bedrag van inste 110,5 miljoen mark te investeren en na voltooiing van de motels 1020 mensen werk te verschaffen. De Duitse Van der Valk-dochter exploiteert tot nu toe een motel in Moers bij Krefeld en is bezig met de bouw van een tweede in Gladbeck bij Essen. Een derde motel met 450 kamers moet verrijzen in Berlijn, waar een terrein van zes hectare is gekocht.

Volgens Polman dateren de contacten met de Oostduitse overheid al van juli, toen hij op uitnodiging van minister Gibtner een a locaties rond Berlijn ging bekijken. “We hebben toen een gesprek gehad met Gibtner, die ons met twee ambtenaren nieuwe locaties heeft laten bekijken. Wij hadden een advocaat in de arm genomen, Diepgen, de huidige burgemeester van Berlijn, die met ons heeft onderhandeld. Uiteindelijk kwam daar een contract uit, waarvan we niet wisten wat het waard was.

Wij kregen toen het advies, ik weet niet meer precies van wie, met Krause te gaan praten, die wij precies een dag voor tekenen van het contract voor het eerst hebben ontmoet. Dat was in Rostock, waar hij op veriezingstournee was voor de CDU. We hebben Krause daar gevraagd wat volgens hem het contract waard was. Hij vroeg wie onze advocaat was en toen hij hoorde dat we Diepgen als advocaat hadden, zei hij dat wij erop konden rekenen dat het contract zou worden nagekomen.''

Polman zegt nog steeds geen zekerheid te hebben of hij voor het eind van het jaar met de bouw van de motels kan beginnen, zoals met de DDR-overheid is afgesproken. Volgens hem wordt Krause door zijn ambtenaren in Bonn tegengewerkt, omdat voor de vereniging tussen de regeringen zou zijn afgesproken, dat de bouw van de motels en tankstations langs de autoweg onder verantwoordelijkheid van de GfN (Gesellschaft fur Nebenbetriebe der Bundesautobahnen) zou geschieden.

Vandaag gaat Polman naar Bonn om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken. “Als het te moeilijk wordt gaan we gewoon veertig meter van de autoweg zitten. Dan hebbe met de GfN niets meer te maken”, aldus Polman.