Twijfel in Kamer over keuze van traces hoge-snelheidstrein

De hoge-snelheidstrein zal straks elk half uur tussen Amsterdam en Rotterdam rijden en deze route tussen beide stadscentra in 38 minuten afleggen. Dat is althans de bedoeling van de Nederlandse Spoorwegen. Op deze manier willen de NS de rentabiliteit van deze hoge-snelheidstrein vergroten. De bedoeling is dat er per etmaal 32 hoge-snelheidstreinen tussen Parijs en Amsterdam rijden, met een maximale snheid van 300 kilometer per uur. Dat betekent dat er elk uur een trein heen en elk uur een trein terug gaat. Volgens dat schema zou de trein dus in Amsterdam een tijd stilstaan. Van die tijd willen de NS profiteren door nog een extra rit tussen Amsterdam en Rotterdam vice versa in te lassen. De trein zal bovendien bij Schiphol stoppen. De reistijd tussen Rotterdam en de luchthaven wordt daarmee teruggebracht tot 20 minuten. Het tarief voor die trein zal ho zijn dan het normale, omdat hij meer snelheid en comfort biedt, aldus de redenering van de NS. De hoge-snelheidstrein zal 750 passagiers kunnen vervoeren, hetgeen een capaciteit betekent van 24.000 per dag en ongeveer 7 miljoen per jaar.

DEN HAAG, 19 JUNI. In de Tweede Kamer bestaat grote twijfel de traces voor de hoge-snelheidstrein tussen Parijs en Amsterdam, die op het ogenblik op inspraakbijeenkomsten in het land worden besproken, wel de juiste keuze zijn. Dat bleek gisteren tijdens een overleg van de Kamer met minister Maij-Weggen (verkeer).

Vooral de CDA-fractie worstelt met deze toekomstige trein, die in 1998 of 1999 in exploitatie moet komen en de reistijd tussen Parijs en Amsterdam van 5 uur en 28 mten zal terugbrengen tot 3 uur en 10 minuten. Het Tweede-Kamerlid Van Vlijmen zette gisteren aanvankelijk zoveel vraagtekens bij het nut van deze snelle trein, dat hij de indruk wekte het hele project op losse schroeven te willen zetten.

Maar later zei hij: “Ons standpunt is dat de trein er moet komen. Maar juist omdat hij er per se moet komen, moeten we de voorbereiding extra zorgvuldig doen.”

De CDA'er bleek niet ongevoelig voor de kritiek die er tot nu toe vanuit de gemeenten is gekomen waar de tr langs zal rijden. Zolang de discussie over het trace loopt worden “bouwvergunningen opgehouden, investeringen uitgesteld en zijn sommige huizen drie jaar lang onverkoopbaar. Dat is een enorme planschade”, constateerde Van Vlijmen. Een van de gemeenten die grote problemen hebben met de hoge-snelheidstrein is Leiderdorp, waar het trace dwars door de bebouwde kom dreigt te komen. De gemeente laat een onderzoek doen naar de gevolgen daarvan.

Voor het noordelijk deel van het trace staan twee varianten in de inspraak centraal. Beide traces lopen van Rotterdam naar Nieuw-Vennep en dan verder via bestaand spoor naar Schiphol en Amsterdam, het ene trace ten oosten van Zoetermeer en het andere ten westen daarvan. Het CDA wil een derde, nog meer westwaarts gelegen tracevariant inbrengen, waardoor het mogelijk wordt dat de hoge-snelheidstrein ook in Den Haag stopt. Minister Maij-Weggen ziet daar zeer weinig in, maar beloofde haar partij(genoot er nog eens naar te kijken.

De PvdA-fractie zou het liefst de discussie over het zuidelijke deel van het trace, tussen Rotterdam en Antwerpen, heropenen. Daarvoor hebben diverse varianten bestaan, die afwisselend op Belgische en Nederlandse veto's zijn gestuit. Het compromis werd destijds gevonden in een trace ten westen van Roosendaal, na een suggestie van het provinciebestuur van Noord-Brabant. Maar het Tweede-Kamerlid Castricum (PvdA) wees gisteren op twijfel over deze variant die inmiddels in Vlaanderen de kop heeft opgestoken. Daarmee zou de oorspronkelijke Nederlandse voorkeur, een trace langs de A16 bij Breda, mogelijk weer een kans maken. Maij-Weggen zei zich niet met de Belgische discussie te willen bemoeien en haar collega Dehaene zeker niet voor de voeten te willen lopen. “Maar vraag er eens naar”, zei Castricum. En dat wilde de minister wel doen.

Het kabinet beslist overigens pas volgend jaar, na deinspraakprocedure, of de hoge-snelheidstrein op een nieuwe lijn door Nederland zal rijden. Een van de voorwaarden is dat de helft van de kosten privaat wordt gefinancierd. Dan pas komt de Tweede Kamer formeel voor de vraag te staan of zij met dat kabinetsbesluit instemt.