Staakt-het-vuren in deel van Filippijnen

MANILA, 19 JUNI. De Filippijnse strijdkrachten hebben vanmorgen met onmiddellijke ingang een voorstel aanvaard van de communistische guerilla-beweging 'Het Nieuwe Volksleger' een staakt-het-vuren af te kondigen in het gebied dat heeft te lijden van de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo.