Randstad benadeelt parttimers, actie FNV

ROTTERDAM, 19 JUNI. De Dienstenbond FNV wil een procedure in gang zetten tegen Randstad. Deze en ook andere uitzendbureaus benadelen deeltijdwerkers, aldus bestuurder van de Dienstenbond FNV, Guus van Betten. Hij wil de leden mobiliseren die in de periodan 1986 tot 1990 bij Randstad hebben gewerkt en een claim indienen.

Financieel directeur van Randstad W. Kitslaar zegt dat er geen enkele kans is dat Randstad geld terug betaalt. “Zeventig procent van onze branche en ook Randstad maakt afspraken op basis van het netto-loon.

Die zijn bindend, tenzij blijkt dat wij bijvoorbeeld minder dan het minimum-loon betalen, maar dat is nooit het geval geweest. De afspraak is ook niet bindend wanneer wij minder betalen dan de c die voor het eerst in 1990 is ingesteld.''

In het Nederlandse premiestelsel moet iemand met gelijk brutoloon in deeltijd netto meer geld per uur in handen krijgen dan iemand die een volle baan heeft. Randstad voelt niet voor die regeling, omdat het bemiddelen van iemand die deeltijd werk meer kost dan iemand die volledig werkt.

Kitslaar meent dat Randstad gelijke netto-betalingen kan afspreken voor mensen met een volle baan en met een deeltijdbaan. Ooks Randstad in het brutotraject voor een parttimer minder geld kwijt is dan voor zijn collega die volledig werkt.

Kitslaar: “De parttimer stemt zelf in met het netto-loon en wanneer in het brutotraject geen wettelijke grenzen worden overschreden, is die afspraak bindend.”

Van Betten van de Dienstenbond meent dat wel uitgegaan moet worden van de brutobeloning. Hij meent juridische gronden te hebben voor claims al houdt hij rekening met een verjarinermijn van vijf jaar.

Volgens voorzitter van de Algemene Bond van Uitzendbureaus W. Ruggenberg zijn al in 1970 afspraken gemaakt om benadeling van parttimers te voorkomen. Mocht bij afspraken over het nettoloon op basis van het brutoloon een hoger nettoloon resteren, dan zouden de uitzendbureaus bijpassen.