Opruimen vervuiling polder veel duurder

AMSTERDAM, 19 JUNI. Het beheersbaar maken van de bodemvervuiling in de Volgermeerpolder, de voormalige Amsterdamse vuilstort, gaat 171 miljoen gulden kosten in plaats van de eerder geraamde 80 miljoen, omdat het rijk strengere eisen stelt aan de waterzuivering.e kosten zouden nog veel hoger uitvallen als al het water in de polder volgens de strenge rijkseisen zou worden gezuiverd.

Nu wordt de hoeveelheid te zuiveren water beperkt. Dat staat in het nog niet openbaar gemaakte rapport van de werkgroep Volgermeerpolder dat is uitgebracht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De kosten zijn voor rekening van het bedrijf Philips Duphar, die in de jaren zestig tienduizenden vaten chemischfval in de polder stortte.