Onderzoek naar behandeling van bejaarden Beilen

ASSEN, 19 JUNI. Er zal een gerechtelijk vooronderzoek worden ingesteld naar mogelijke strafbare feiten die zijn begaan bij de behandeling van demente bejaarden op de psychogeriatrische afdeling De Torenakker van het psiatrisch ziekenhuis Beileroord in Beilen.

Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid in Friesland, Groningen en Drenthe is gebleken dat op de afdeling sprake was van 'ernstig normoverschrijdend gedrag' van de medewekers.

Bejaarden en hun familieleden zouden geruime tijd grof zijn behandeld. Justitie acht de feiten uit het inspectierapport dermate ernstig dat een nader onderzoek oijn plaats is. In eerste instantie zal een aantal medewerkers van de afdeling anoniem worden gehoord. De laakbare handelingen waren volgens het onderzoek van de inspectie het gevolg van de gesloten sfeer op de afdeling, waardoor normvervaging optrad.