Ondanks forse tegenvallers boekt Dela meer winst

De omzet, bestaande uit premieontvangsten en beleggingsinkomsten, van de cooperatieve Vereniging voor het Verzekeren en Verzorgen van Begrafenissen en Krematies (Dela) te Eindhoven is vorig jaar tien procent gestegen naar 206 miljoen gulden.

Ondanks enkele forse tegenvallers steeg de winst 3,5 procent tot bijna 42 miljoen gulden. De netto winst wordt aan de reserves toegevoegd, waardoor het eigen vermogen toenam tot 151 miljoen gulden. De stroppen bestonden uit een forse waardedaling van de in de beleggingsportefeuilvoorkomende aandelen Rodamco en VIB van 6,5 miljoen gulden en een naheffing van loon- en omzetbelasting ten bedrage van 4 miljoen gulden. Tegen deze naheffing is bezwaar aangetekend. Daarnaast bleven de activiteiten in Belgie ook vorig jaar een verlies opleveren van totaal 3,4 miljoen gulden.

Het bij Dela verzekerde kapitaal bedroeg eind december 6,2 miljard gulden. Het aantal verzekerden nam toe met 24.300 tegen een toename van 21.500 in 1989. Eind december waren er 4.302 verzekerden, een jaar eerder 24.300 minder. Het aantal door of namens Dela verzorgde uitvaarten bedroeg vorig jaar 14.134 tegen 13.820 het jaar ervoor.

Hiervan waren 6.880 crematies tegen 6.539 in 1989. Dertien procent van het totale aantal uitvaarten in Nederland werd toevertrouwd aan Dela.

Dela beschikte eind december over 340 medewerkers.