Nieuw middel tegen migraine verkrijgbaar

ROTTERDAM, 19 JUNI. Het Britse farmaceutische bedrijf Glaxo heeft gisteren een nieuw geneesmiddel tegen migraine op de markt gebracht dat veel beter werkt dan bestaande medicijnen. is. Het middel, Immigran, is in staat om een beginnende migraine-aanval af te brekezelfs als die al een tijdje bezig is. Het is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar.

In tegenstelling tot andere werkzame migrainemiddelen blijven de bijwerkingen beperkt tot lichte duizeligheid, opvliegers en tintelende ledematen. Bestaande middelen om een aanval af te breken bevatten de stof ergotamine en hebben vaak ernstige bijwerkingen. Andere middelen worden preventief geslikt om de volgende aanval uit te stellen.

Studies naar de effectiviteit van deze middelen laten net zo vaak een positief als een negatief resultaat zien. Tenslotte zoeken veel migrainepatienten hun toevlucht tot de normale pijnstillers die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Naar schatting vijf procent van de Nederlanders heeft ooit een migraine-aanval gehad. Bij sommigen komt de aanval tweemaal per jaar, bij anderen driemaal per week. Van de migrainepatienten gebruikt volgens Glaxo 80 procent medicijnen, maar slechts 30 procent gaat naar de arts. De ergotaminen zijn in Belgie vrij verkrijar en veel mensen halen het daarvandaan om voorzichtig voorschrijvende artsen te omzeilen.

Een migraine-aanval kondigt zich soms aan door stemmingsveranderingen. Sommige mensen zien donkere vlekken in hun gezichtsveld. Daarna krijgen ze een kloppende, soms drukkende hoofdpijn, meestal aan een zijde van hun hoofd. De patient kan vaak geen licht of geluid meer verdragen, is misselijk en moet braken en gaat naar bed. Na 12 tot 72 uur is de aanval over.

Uit een groot Amerikaans onderzoekeek dat bij 70% van de patienten het nieuwe middel Imigran de hoofdpijnklachten reduceert tot hoogstens lichte hoofdpijn. Bij de helft van de patienten verdwijnt de pijn helemaal. Bij een aantal mensen (acht procent) heeft het geen effect.

De oorzaak van migraine is niet helemaal opgehelderd. Zeker is dat de hoofdpijn ontstaat door het verwijden van bloedvatten tussen schedel en hersenen. Tijdens een aanval treedt ook vocht uit die aderen. Er is sprake van een soort ontstekineactie zonder aanleiding.

Imigran is verkrijgbaar als tablet en als injectievloeistof in een injector die patienten zichzelf kunnen toedienen. De prijs van een tablet is ongeveer 25 gulden en 65 gulden voor een injectiedosis.