Maatregelen lijfrente gaan niet op 1 juli in

DEN HAAG, 19 JUNI. De brede fiscale herwaardering gaat niet per 1 juli in. De Eerste Kamer kan het wetsontwerp van staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) niet op tijd behandelen.

De herwaardering beoogt lijfrenten en levensverzekeringen ten opzichte van het sparen via de bank minder aantrekkelijk te maken. De fiscale aftrekbaarheid van de premies wordt daarom beperkt.

Volgens prof. dr. P.B. Boorsma, financieel woordvoerder van de Eerste Kamerfractie van het CDA, zal de wet niet v1 januari 1992 kunnen worden ingevoerd. Dat zou volgens dr. W.A.F.G. Vermeend, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, tot “aanzienlijke” consequenties voor de Rijksbegroting leiden. Uitstel tot 1 oktober zou de fiscus 45 miljoen gulden kosten, uitstel tot 1 januari zou 85 miljoen kosten.

De Nederlandse consument werd zowel eind vorig jaar als de afgelopen weken bedolven onder intee reclamecampagnes waarin verzekeringsmaatschappijen betoogden dat het afsluiten van aantrekkelijke polissen zeer binnenkort niet meer mogelijk zou zijn.

Dat valt nu dus opnieuw mee. Lijfrenten worden tot dusver door de Nederlandse fiscus gunstig behandeld. Anders dan in het buitenland zijn de premies (tot een maximum van ruim 17.000 gulden) fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen worden daarentegen in Nederland wel belast. Deze regeling maakt echter wel een langdurig uitstel van belastingbetaling mogelijk.

Volgens het - door CDA en PvdA geamendeerde - wetsvoorste begin mei door de Tweede Kamer werd aanvaard komt er nu een 'drietrapsraket'.

Eerst een basisaftrek voor premies tot een maximum van 5.000 gulden voor iedereen. Wie kan aantonen dat dit niet voldoende is voor een redelijke oudedagsvoorziening krijgt recht op een fiscale premie-aftrek van maximaal een kwart van zijn- haar inkomen voor zover dat de grens van 50.000 gulden overschrijdt. De derde tranche, bedoeld voor 40-plussers, voorzin nog eens een extra aftrek van 10.000 gulden.

Anders dan bij het huurwaardeforfait is van inhoudelijke bezwaren bij de Eerste Kamerfractie van het CDA tot dusver geen sprake. Tijdgebrek geeft de doorslag, zo bleek gisteren toen de Eerste Kamercommissie voor Financien de agenda besprak. Overigens opereerden CDA en PvdA in de Tweede Kamer zowel bij het huurwaardeforfait als bij de brede herwaardering in nauw overleg met elkaar, zoals bleek uit het gezamenlijk indienen van amendemen.

    • Kees Calje