Libie verleent nog steeds steun aan terrorisme'

NICOSIA, 19 JUNI. De Britse regering heeft gisteren scherpe kritiek van de Libische leider Moammar Gaddafi van de hand gewezen, en erop gewezen dat Gaddafi daarmee zijn steun voor terrorisme opnieuw heeft duidelijk gemaakt. ..TE: “Groot-Brittannie en de relaties daarmee kunnen naar el lopen tot de dag des oordeels”, zei Gaddafi maandag voor het Libische Algemeen Volkscongres, een soort parlement. “Ierland is een rechtvaardige zaak. Wij steunen die. Terrorisme of geen terrorisme”, voegde hij eraan toe. De afgelopen weken heeft Gaddafi toenadering gezocht tot Groot-Brittannie, waarbij Libische functionarissen onder andere beloofden de steun aan het Ierse Republikeinse Leger (|IRA|) te staken. Londen had daar echter afhoudend op gereageerd, en bewijzen geeist van het doorsnijden van de Libische banden met het |IRA|. (Reuter)