Kustwacht staat bij reorganisatie deel van taken af aan Marine

DEN HAAG, 19 JUNI. De Kustwacht wordt drastisch gereorganiseerd. Deze organisatie, onder meer belast met hulpverlening, rampenbestrijding, toezicht en politiewerkzaeden op de Noordzee, moet zes van de twaalf surveillancevaartuigen inleveren en een deel van haar taken afstaan aan de Koninklijke Marine.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft dit kabinetsbesluit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Dat besluit komt vier jaar na de oprichting van de Kustwacht. Deze samenwerkingsorganisatie van verschillende rijksdiensten is van meet af aan britiseerd wegens haar als ondoelmatig beoordeelde functioneren. De Kustwacht was destijds het resultaat van moeizame onderhandelingen tussen zes ministeries.

Uit de brief van Maij-Weggen blijkt dat het Kustwachtcentrum in IJmuiden gevestigd blijft, maar gebruik zal gaan maken van de computer van de rijkspolitie in Driebergen. De surveillance langs de kust zal straks nog maar met zes vaartuigen worden verricht. Dat is volgens de minister mogelijk door op de schepen een gecombineerde bemanning plaatsen, die van verschillende overheidsdiensten afkomstig is. De Marine wordt mede belast met de uitvoering van het toezicht op volle zee, onder meer door observatie vanuit vliegtuigen.

De maatregelen betekenen dat er op de voorgenomen investeringen voor de Kustwacht van 12 miljoen gulden ongeveer 9 miljoen gulden wordt bezuinigd.(EP) Bovendien wordt jaarlijks op de exploitatie 3,5 miljoen gulden bespaard, voor een groot deel door de halvering van de surveillanceot.

Een andere maatregel is dat de Kustwacht een eenhoofdige leiding krijgt. Het bestaande onderscheid tussen de afdeling Toezichttaken en de afdeling Dienstverleningstaken wordt opgeheven.

Volgens het kabinet zullen deze maatregelen leiden tot grotere effectiviteit en meer efficiency bij de Kustwacht. De uitwerking van de reorganisatie zal enige jaren duren, zo wordt verwacht.

Dat de Kustwacht een reorganisatie stond te wachten, werd vorig jaar al duidelijk n in een evaluatierapport de feilen werden blootgelegd.

Volgens dat rapport schort het in geval van calamiteiten vooral aan coordinatie tussen verschillende diensten die vroeger zelfstandig opereerden en die nu worden geacht binnen de Kustwacht samen te werken. Vaak werden meer materieel en mensen bij een calamiteit ingezet dan nodig waren.