Kabinet: sneller met regeringsverklaring

DEN HAAG, 19 JUNI. Elk nieuw kabinet moet voortaan nog in dezelfde week na zijn beediging de regeringsverklaring aflegin de Tweede Kamer.

Het kabinet reageert daarmee positief op een voorstel van de Commissie Vraagpunten onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Deetman.

De commissie vond de gebruikelijke periode van enkele weken tussen beediging en regeringsverklaring te lang. De laatste keer in november 1989 waren het twintig dagen.

In een brief aan de Kamer van minister-president staat dat de verklaring kan bestaan uit “de aanbieding van de tekst van het regekoord plus eventuele nadere stukken voortvloeiend uit het constituerend beraad en uit een verantwoording voor informatie en formatie”.

De bijzondere Tweede-Kamercommissie 'Vraagpunten van staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing' constateerde enige tijd geleden dat in Nederland, in vergelijking met omringende landen, de periode tussen verkiezing en aantreden van het nieuwe kabinet uitzonderlijk lang is. Verkorting van de periodsen beediging en presentatie van het kabinet in de Tweede Kamer is een van de mogelijkheden om daar iets aan te veranderen.

In ons parlementaire stelsel, aldus premier Lubbers in zijn brief aan de Tweede Kamer, heeft het eerste openbare optreden van het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer naar ons ongeschreven staatsrecht een specifieke betekenis. “Immers, pas na een voor het kabinet positieve afronding van het debat over de regeringsverklaring heeft het kabinet zijn noodzakelij(Jparlementaire legitimatie gekregen echt aan de slag te gaan.” Die periode, aldus de premier, werd vaak te lang omdat het opstellen van een regeringsverklaring toch nog veel tijd vergde.