FAO: 30 mln Afrikanen dreigen te verhongeren

ROME, 19 JUNI. Volgens een rapport van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, dreigen 30 miljoen Afrikanen te verhongeren. De FAO denkt dat tot de volgende oogst, aan het eind van dit jaar, 5,7 miljoen ton voedselhulpig is. Tot nu toe hebben donorlanden 3,4 miljoen ton toegezegd.

De FAO waarschuwt al sinds augustus voor de hongersnood in Afrika, maar de respons van de donorlanden schoot volgens haar tot nog toe ernstig tekort. Edouard Saouma, directeur-generaal van de FAO, vreest dat Afrika een 'vergeten continent' wordt. “De internationale gemeenschap is het hulpverlenen moe.” Die vermoeidheid zou het gevolg zijn van Westerse inspanningen voor de Koerden en voor de slachtoffers van de cycloon in Bangladesh.

De hongersnood kan volgens de FAOstiger worden dan die van 1984. Toen stierven er tussen de twee en drie miljoen Afrikanen van de honger.

Droogte in vooral het Oosten en Zuiden van Afrika heeft dit jaar geleid tot slechte oogsten. De situatie is het meest kritiek in landen waar burgeroorlogen de distributie van voedsel bemoeilijken, zoals Ethiopie, Mozambique en Liberia. (Reuter, AP)