EVA en EG boeken in Luxemburg vooruitgang

LUXEMBURG, 19 JUNI. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap en van de Europese Vrijhandelsassociatie hebben vannacht in Luxemburg na vijftien uur onderhandelen ige vooruitgang geboekt in hun overleg over een Europese Economische Ruimte (EER), waar personen, goederen, diensten en kapitaal vrij kunnen bewegen. Maar begin volgende week zal niet, zoals wel de bedoeling was, in Salzburg een akkoord kunnen worden ondertekend.

De ministers hebben voor het probleem van de visserij een compromis gevonden. IJsland en Noorwegen wilden de landevan de EG niet toestaan in hun wateren te vissen, terwijl zij wel onbelemmerd hun vis op de Europese markt wilden kunnen afzetten. Noorwegen heeft uiteindelijk ingestemd met een ingewikkelde afspraak die erop neerkomt dat Oslo Spaanse vissers toestaat jaarlijks 18.000 tot 20.000 ton vis te vangen in de wateren bij Spitsbergen.

Het geschil over het transitoverkeer door Oostenrijk en Zwitserland is niet opgelost. De twee Alpenlanden willen de overlast en de vervuiling terugdringen die zij ondervinden van het vrachtverkeer tussen deG-landen. De EG is bereid tot op zekere hoogte aan de Zwitserse en Oostenrijkse klachten tegemoet te komen, maar verlangt in laatste instantie vrije doorgang. Oostenrijk heeft laten weten geen concessies te kunnen doen voor september, na verkiezingen in de streken die het zwaarst te lijden hebben van het zware vrachtverkeer. Vrijdag komen de EG-ministers van transport bijeen om zich over deze kwestie te beraden.

Ook nog onopgelost is het conflict over de hoogte van de bijdragen die de EVA-landen leveren aan de arme EG-landen. De EVA-landen zijn bereid de armere EG-staten in tien jaar tijd een bedrag van 1 miljard ECU (circa 2,3 miljard gulden) ter beschikking te stellen in de vorm van leningen met een (lage) rente van 5 procent. Maar Spanje, Portugal en Griekenland willen giften. (AP, ANP)