Dodewaard blijft open tot circa 2005

ROTTERDAM, 19 JUNI. De Samenwerkende elektricteits-produktiebedrijven (SEP) willen de kerncentrale Dodewaard in gebruik houden tot omstreeks het jaar 2005. Zij formuleren die wens in het concept Elektriciteitsplan 1993-2002. Dat bericht vandaag de Volkskrant.

De SEP en de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland ('Dodewaard') weigeren voorlopig elk commentaarar deskundigen binnen de Nederlandse kernenergiewereld achten het voornemen logisch en niet onredelijk. Er zijn weinig technische bezwaren tegen het langer in bedrijf houden van Dodewaard.

Volgende week dinsdag zal de SEP het concept van het nieuwste Elektricteitsplan, dat daarna aan de minister van economische zaken en het parlement wordt voorgelegd, officieel bekendmaken.

Elektriciteitsplannen worden om het jaar opgesteld en dekken een periode van tien jaar.

Oorspronkelijk zou 'Dodewaard' in 1995 buiten gebruik worden gesteld, maar al in het vorige E-plan (1991-2000) werd besloten de sluiting twee jaar uit te stellen. Het argument daarvoor was dat de centrale een belangrijke rol speelt in de, snel slinkende, nucleaire competentie van Nederland. Daarbij komt dat de reactor voor de koeling van de splijtstof zogeheten 'natuurlijke circulatie' gebruikt, een passief systeem dat de laatste jaren erg in elangstelling staat.

Reactorbouwer General Electric, die ook 'Dodewaard' ontwierp, past het systeem ook toe in zijn nieuwste reactorontwerpen.

Een levensduurverlenging van Dodewaard zal geen bijzondere technische ingrepen eisen. Anders dan drukwaterreactoren bezit de reactor geen stoomgenerator die vervangen zou moeten worden. Dodewaard is een kleine experimentele kokendwaterreactor met een bescheiden elektrisch vermogen van ongeveer 56 megawatt. Hij werd in 1968, na een bouwtijd van geen vier jaar, aan het net gekoppeld. De reactor heeft naar internationale maatstaven gemeten een zeer goede staat van dienst.