Credit Lyonnais geeft MGM meer krediet

AMSTERDAM, 19 JUNI. Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) zal meer krediet verstrekken aan het in moeilijkheden verkerende Amerkaanse filmbedrijf MGM-Pathe. Dat blijkt uit verklaringen van de Amerikaanse filmstudio en de aanklacht van CLBN tegen voormalig MGM- Pathe topman Giancarlo Parretti.

Parretti werd in april uijn toppositie ontzet als voorwaarde voor een laatste lening van CLBN van 145 miljoen dollar. Bij deze lening verkreeg de bank tevens de zeggenschap en het onderpand van het gehele filmbedrijf. Naar nu blijkt is deze laatste lening inmiddels volledig opgebruikt. Volgens een verklaring van MGM-Pathe heeft de bank zich inmiddels bereid getoond de kredietlijn verder te verhogen.

Uit de stukken die CLBN bij de rechtbank heeft gedeponeerd blijkt dat de betrokkenheid van ank bij de activiteiten van Parretti en diens zakelijke partner Florio Fiorini verder sterkt dat de 1,4 miljard gulden die tot nu toe bekend was. Uit de stukken wordt duidelijk dat behalve de financiering van MGM-Pathe en moedermaatschappij Pathe Communications nog eens 300 miljoen dollar is verstrekt aan overbruggingskredieten aan bedrijven die onder controle van Parretti staan. Voorts zou nog 400 miljoen dollar uitstaan aan voorschoop basis van verkochte filmrechten.

Gecombineerd met de gegevens die eerder openbaar werden, blijkt dat CLBN zeker meer dan twee miljard gulden aan kredieten heeft uitstaan die direct verband houden met de filmaktiviteiten van Fiorini en Parretti. In april noemde bankvoorzitter nog een bedrag van 220 miljoen gulden dat uit zou staan in de financiering van films bij MGM-Pathe. Bankvoorzitter J.J. Brutschi ontkende bij deze gelegenheid iedere betrokkenheid bij de financiering van de overneming van filmmaatschappij MGM-UA, die in november vorig jaar voor 1,3 miljard dollar plaatsvond. Los daarvan heeft de bank nog een onbekend bedrag uitstaan bij ondernemingen die behoren tot de Zwitserse houdstermaatschappij Sasea van Fiorini.

In de rechtzaak die CLBN nu tegen Parretti heeft aangespannen stelt de bank ondermeer dat Parretti op eigen houtje is begonnen met het verkopen van onderdelen van MGM-Pathe. Ook werd op een vorige week gehouden bestuursvergadering ten onrechte het bet werd genomen tot de aankoop van een kantoorgebouw in Los Angeles van een aan Parretti gelieerde onderneming. Volgens bronnen die goed op hoogte zijn van de situatie in de bank zouden deze transacties inmiddels zijn teruggedraaid.

Parretti zou zich tevens hebben bemoeid met de voorgenomen verkoop door CLBN van de Britse en Nederlandse Cannon-bioscopen (in handen van MGM-Pathe). Volgens betrokkenen bij deze transactie zouden de Italiaan pogingen hebben onder om het onroerend goed van de Nederlandse bioscopen alsnog onder te brengen binnen zijn zakelijk netwerk. De behuizing van het Nederlandse bioscopenpark van Cannon is thans in handen van de mysterieuze houdstermaatschappij Cinema 5 Europe die op zijn beurt voor het grootste deel wordt gefinancierd door CLBN.

In de aanklacht die de bank heeft gedeponeerd wordt gesteld dat Parretti niet in staat bleek te voldoen aan zijn financiele verplichtingen. Zo is nog geen cent terugbetaald van de miljoen dollar die waren uitgeleend als overbruggingsfinanciering aan de bedrijven die onder controle staan van Parretti.

Tot de bedrijven die onder controle van Parretti stonden behoren het Amsterdamse Melia International en de Luxemburgse houdstermaatschappij Comfinance. Melia werd gisteren voor onbepaalde tijd uit de officiele notering aan de Amsterdamse beurs geschrapt, omdat het fonds niet in staat bleek inzicht te verstrekken over zijn huidige financiele positie. De beurs schorste eveneens de beursfondsen Bobel en Chamotte Unie, die behoren tot het Sasea-netwerk van Fiorini.

    • Steven Adolf