Credit Lyonnais daagt Parretti voor de rechter

AMSTERDAM, 19 JUNI. Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) heeft Giancarlo Parretti, de Italiaanse eigenaar van de fidio MGM-Pathe aan wie de bank honderden miljoenen guldens heeft geleend, voor de rechter gedaagd. Volgens de bank heeft Parretti zich schuldig gemaakt aan “ernstig wanbeleid”.

Bovendien zou Parretti hebben geprobeerd buiten de door CLBN in april aangestelde directie van MGM-Pathe om een een aantal beslissingen op onrechtmatige wijze door te drukken. Parretti, die in april onder druk van de bank al werd vervangen als topman binnet filmbedrijf, is nu definitief uit het bestuur gezet.

De bank heeft, samen met MGM-Pathe een rechtzaak aangespannen tegen Parretti, diens vrouw Maria Cecconi en Yoram Globus, voormalige topman van de Cannon Group en rechterhand van Parretti binnen MGM-Pathe. De rechtbank wordt instemming gevraagd met het besluit het drietal te vervangen in de directieraad van MGM-Pathe. Volgens de aanklacht zouden zij vorige week vrijdag een directievergadering hebben belegd, waarbij Parretti werd gekozen als directievoorzitter van MGM-Pathe, dezelfde post die hij in april onder druk van de bank had moeten opgeven.

De bank noemt deze vergadering, waarbij het vereiste quorum ontbrak, een typisch voorbeeld van Parretti's gebrek aan respect voor zijn wettelijke en contractuele verplichtinge. Volgens een woordvoerder van de bank in Rotterdam wee Parretti zich te houden aan de afspraken die bij zijn terugtreden in april werden gemaakt. Parretti zou zich daarnaast hebben schuldig gemaakt aan het spenderen van miljoenen dollars aan “twijfelachtige zaken” met buitenlandse bedrijven.

De bank noemt voorts een waslijst van aanvaringen waaruit moet blijken dat de Italiaanse zakenman zich schuldig maakte aan ernstig wanbeleid.

De Italiaan zou zich, samen met een klein groepje getrouwen, door middel van memo's en bedreigingen aan het uitvoerend personeel alsnog zijn zin willen dojven. Dit achter de rug om van de nieuwe topman van MGM-Pathe, Alan Ladd.

Daarbij zou hij hebben getracht invloed te krijgen op het ontslag en aannamebeleid van het personeel en zouden een aantal kritische medewerkers ten onrechte zijn ontslagen. Bovendien trachtte Parretti tegen de afspraken in controle te krijgen over de financien van MGM- Pathe, zo stelt de bank in zijn beschuldigingen.

    • Steven Adolf