China overweegt tekenen verdrag tegen kernwapens

PEKING, 19 JUNI. China overweegt ernstig om het Non-proliferatieverdrag (NPV) te tekenen, dat de verspreiding van kernwapens poogt tegen te gaan.

Dit velaarde de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor internationale veiligheid, Reginald Bartholomew, gisteren na afloop van drie dagen besprekingen met Chinese bewindslieden over China's omstreden leveranties van kernenergie-technologie, raketten en wapens aan Derde wereldlanden.

Bartholomew zei dat met de recente Franse beslissing om het uit 1968 daterende verdrag te tekenen China de enige van de 'permanente vijf erkende kernmogendheden' isie buiten het NPV-regime blijft. “Dit heeft de Chinezen aangespoord om deze kwestie zeer grondig te bestuderen. Ik wil niet op hun beslissing vooruitlopen, maar zij hebben zorgvuldig geluisterd naar mijn argumenten, waarom het een zeer goede zaak voor China en de rest van de wereld zou zijn om stappen terzake te nemen”, aldus Bartholomew. Hij vervolgde dat de VS China's ondertekening van het NPV krachtig zullen verwelkomen.

Maostisch China weigerde in de jaren zestig, evenals Gaullis(JHisch Frankrijk, het NPV en het kernstopverdrag van 1963 op het verbod van kernproeven te tekenen omdat het daarin een poging tot gezamenlijke nucleaire hegemonie van de VS en de Sovjet-Unie zag.

Bartholomew zei verder dat zijn besprekingen met minister van buitenlandse zaken Qian Qichen, vice-minister Liu Huaqiu en de permanente vice-voorzitter van de Centrale Militaire Commissie, generaal Liu Huang deel van een 'voortdurend proces' zijn en dat de Amerikaans-Chinese relatie het spreken van duidelijke taal vereist.

Amerika heeft de ernstigste bedenkingen tegen de mogelijke Chinese leverantie van M-11 raketten, uitgerust voor kernkoppen aan Pakistan en die van M-9 raketten aan Syrie. Bartholomew wilde op dit punt geen details van zijn vertrouwelijke gesprekken geven, maar wekte de indruk dat er geen Chinese eindbeslissing was en de dialoog zou worden voortgezet. Vice-minister Liu Huaqiu zei echter maandag tegen de Washington Post dat de levering n Pakistan een gedane zaak was die niet meer kon worden teruggedraaid. Bartholomew zei dat hij dat niet van Liu had gehoord en dat hij de krant niet had gelezen. Volgens Westerse militaire attaches in Peking heeft de feitelijke leverantie aan Pakistan in elk geval nog niet plaatsgehad.

    • Willem van Kemenade