CDA bevreesd voor opmars van D66-leden in Hoge Raad

DEN HAAG, 19 JUNI. Het CDA wil meer greep op de politieke samenstelling van de Hoge Raad. Tijdens het fractieberaad afgelopen dinsdag bleek dat de CDA-Kamerleden grote bezwaren hebben tegen de “oververtegenwoordiging” van mensen met een “nieuw-liberale levensovertuiging met een voorkeur voor D66” in Hoge Raad en in de rechterlijke macht in het algemeen. Dit bevestigde vanochtend de woordvoerder van de fractie.

De president van de Hoge Raad mr. S. Royer zei vanochtend in een reactie dat het een misverstand is te denken dat “de wijze waarop de Hoge Raad recht spreekt wordt benvloed door de politieke gezindheid van de leden”. Hij bevestigt dat “links-liberale opvattingen in beginsel” zijn sympathie hebn. “Maar zodra ik mijn werk als lid van de Hoge Raad doe, maak ik mij los van politieke voorkeuren.”

D66-Kamerlid Wolffensperger verwerpt het standpunt van de CDA-fractie. Hij zegt de politieke kleur van de leden van de Hoge Raad niet te weten en “ook niet te willen weten”. “Wij benoemen mensen op grond van hun juridische kwaliteiten.”

Dat is ook het standpunt van Royer die zegt nt op de hoogte zijn met de politieke voorkeur van de kandidaat-raadsleden. “Wij zoeken goede juristen. De mensen zitten hier niet om politieke stokpaardjes te berijden.”

Tijdens een onlangs gehouden besloten vergadering van de vaste Kamercommissie voor justitie waarbij ook Royer was uitgenodigd, is de kwestie van de benoeming van leden van de Hoge Raad besproken. De Kamer benoemt nieuwe leden op voordracht van de Hoge Raad, die daarvoor een lijst van zes namen samenstelt. Het is vast gebruik dat dit altijd de eerste op de rdracht wordt. Dit principe van de marginale toetsing wil de CDA-woordvoerder Van der Burg verlaten voor een meer inhoudelijke toetsing. Daarover was in de commissievergadering verschil van mening tussen de partijen. De kwestie van de politieke voorkeuren werd niet besproken met Royer.

Van der Burg zei vanochtend dat hij niet speciaal bezwaren heeft tegen te veel rechters die sympathiseren met D66. “Ik wil gewoon weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Sinds de ontzuig weten we dat niet meer automatisch. Dus wil ik weten wat iemands motivatie is voor die functie en wat zijn maatschappelijke activiteiten zijn geweest.

Wanneer we niet meer informatie krijgen wil ik sollicitatiegesprekken met de kandidaten om daar achter te komen.''