Bula mag vredig doorslapen, wereld blijft ramp bespaard

WELLINGTON, 19 JUNI. De god Bula in Sickness Country, het 'Land van de Misselijkheid', het gebied rondom Coronation Hill in het noorden van Australie, zal in zijn vredige slaap niet worden gestoord en het continent en mogelijk de helereld zullen aardschokken en epidemieen blijven bespaard.

De Australische Labor-regering verbiedt mijnbouw in het gebied uit respect voor het geloof van een plaatselijke Aborigine-stam, de Jawoyns. De Jawoyns geloven dat als de god Bula door de delfstofwinning wordt wakker geschud, dan rampspoed staat te wachten.

“Er is geen twijfel dat de Aborigines geloven dat delfstofwinning bij Coronation Hill een ontheiliging van hun geloof betekent”, verklaarde premier Bob Hawk na afp van een vijf uur durende kabinetszitting. Die vergadering haalde een streep door de plannen van Newcrest Limited om goud, platina en palladium ter waarde van 300 miljoen gulden uit een gebied van 47 vierkante kilometer te halen.

Coronation Hill grenst aan het Kakadu National Park, internationaal bekend door de opnames van Crocodile Dundee-films. Maar ondanks het verzet tegen de delfstofwinning van de steeds sterker wordenAustralische milieubeweging, legde het kabinet de nadruk op het respect voor de mythologische opvattingen van de 600 Jawoyn-stamleden.

De Jawoyns zijn gerustgesteld. “Het is een feestdag voor ons, hier in Katherine en voor onze 2000 familieleden in Arnhemland”, verklaarde een van hun leiders.

Binnen het kabinet stonden de meningen lijnrecht tegenover elkaar. Vorige week verklaarde de minister van financien, Peter Walsh, dat de argumentatie van de Jawoyns frauduleus was. Volgens Walsh hadden de Jawoyn-stam eerder verklaadat ze akkoord gingen met delfstofwinning.

“Vervolgens zeggen de Jawoyns dat het delfstofwinningsbedrijf toen zoveel drank aan de Aborigines had beloofd, dat ze elk voorstel zouden hebben aanvaard. Dat is een grove aantijging”, zo vond Walsh.

Volgens zijn collega van Aborigine-zaken, Robert Tickner, zijn de aanvallen op de integriteit van de Aborigines gebaseerd op een raciaal superioriteitsgevoel. “Het is niet bewust, maar veel blanken behandelende Aborigines nu eenmaal met minder respect. Dezelfde personen die het geloof van de Aborigines belachelijk maken, zou het niet in hun hoofd opkomen om christenen, joden of mohammedanen op dezelfde manier te behandelen”, aldus Tickner.

De delfstof-lobby is intussen erg ongerust. Er wordt gevreesd dat mythologische angstverhalen van Aborigines in de toekomst meer mijnbouwprojecten een halt zouden kunnen toeroepen. De directeur mijnbouwbedrijf Newcrest, John Quinn, ziet het regeringsbesluit als een dieptepunt van Australische overheidsbemoeienis. “Deze houding is onbegrijpelijk, omdat we juist investeringen in de delfstof nodig hebben om ons land uit de economische recessie te halen”, aldus Quinn. Ongeveer de helft van de waarde van de Australische uitvoer komt voor rekening van delfstoffen.

Toch is er in Australie enige waardering voor de politieke moed die Hawk heeft opgebracht om de machtige mijnbouw-lobby een spaak in het wiel te steken, en de Aborigines een zeldzame politieke zege te bezorgen. Andere waarnemers zijn sceptisch over Hawk. Zij wijzen erop dat de meeste ministers in zijn kabinet een voorstander van een mijnvergunning waren. Maar Hawk zou de linker vleugel van zijn partij hebben moeten afbetalen voor de steun die zij twee weken geleden aan Hawk gaf. Toen hield die linkervleugel de premier in het zadel na een openlijke uitdaging van de inmiddels afgetreden vice-premier, Paul Keating. Die theorrd door Hawk als absolute onzin bestempeld, maar in politiek Australie betekent dat niet automatisch dat die theorie van waarheid is ontbloot.

    • Hans van Kregten