Boeren misleid met project in Polen

TILBURG, 19 JUNI. Een vermoedelijk Nederlandse organisatie probeert boeren te verleiden tot investeringen in niet-bestaande landbouwprojecten in Polen. Dit heeft de NCB (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond) gisteren bekendgemaakt.

Twee Oostbrabantse boerenbedrijven hebben op voorspraak van welbespraakte Nederlandsetussenpersonen' voor 1,4 miljoen gulden in Poolse projecten genvesteerd. Na het zien van het prachtige promotiemateriaal stak het ene bedrijf 1 miljoen gulden in de exploitatie van landbouwgrond en het andere bedrijf vier ton in het opzetten van een tomatenkwekerij. Van de aangeprezen projecten is in Polen geen spoor terug te vinden.

De NCB vreest dat de organisatie nog meer slachtoffers onder de Brabantse boeren heeft gemaakt. Zeven andere Brabantse bedrijven die in onderhandeling zijn over landborojecten in Polen, waarvan enkele via dezelfde organisatie, hebben inmiddels contact opgenomen met de NCB.

Het Accountants- en Belastingadviesbureau van de NCB heeft van de Nederlandse tussenpersonen geeist dat ze hun verplichtingen nakomen.

Mochten de projecten toch geen doorgang vinden, dan probeert het bureau de investeringen terug te vorderen. In laatste instantie stapt de NCB naar de officier van justitie.

“Het zal voor de benadeelderen niet eenvoudig zijn om hun recht te halen”, zei directeur van het bureau P. Remie. “De boeren mogen hopen dat ze met een beroep op valse voorwendselen nog iets van hun geld terugzien”. De afgesloten contracten zijn eenzijdig in het voordeel van de organisatie. Strafrechtelijk valt de organisatie, waarvan Remie de naam niet wilde noemen, waarschijnlijk niets te verwijten.

Hij maande tot grotere voorzichtigheid bij het afsluiten van contracten met Oost-Europese landen. “In de euforie over de beschikbare grote lappen en de voorgespiegelde vrijheid in die landen, wordt wel eens vergeten dat de wetten daar heel anders zijn dan hier. Zo is het in Polen onmogelijk om grond te bezitten, tenzij het ministerie van landbouw of binnenlandse zaken daar schriftelijke toestemming voor verleent”.