Bezwaren bij Senaat tegen verhogen huurwaardeforfait

DEN HAAG, 19 JUNI. De Eerste Kamerfractie van het CDA heeft ernstige bezwaren tegen het wetsvoorstel het huurwaardeforfait te verhogen. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die financieel woordH)voerder prof. P.B. Boorsma gisteren aan staatssecretaris Van Amelsvoort (Financien) heeft gesteld.

In januari 1990 moest het kabinet een eerder voorstel om het huurwaardeforfait - een belasting voor huiseigenaren-bewoners - te verhogen intrekken omdat de CDA-senaatsfractie vasthield aan haar verzet. Boorsma hekelde gisteren met name de stelling van het kabinet dat in brede kring “de overtuiging leeft” dat het huurwaardeforfait ook los van de budgettaire noodzaak moetrden verhoogd.

Overigens staat die budgettaire noodzaak nu voor het kabinet voorop. Omdat de huursubsidies omlaag moeten is een wetsontwerp om de huren te verhogen reeds zowel de Tweede als de Eerste Kamer gepasseerd. In de Tweede Kamer heeft vooral coalitiepartner PvdA onderstreept dat huurders en huiseigenaren in gelijke mate moeten bijdragen aan de ombuigingen van het Rijk.

Binnen de Tweede Kamerfractie van de PvdA wordt terughoudend gereageerd op de stellingname van BoorsmMen rekent erop dat de CDA-senatoren een kabinetscrisis willen vermijden. Maar, zo wordt onderstreept, als het huurwaardeforfait onverhoopt niet omhoog gaat dan moet ook de huurverhoging worden teruggedraaid. Het kabinet zou dan worden opgezadeld met ernstige financiele problemen.