Akkoord over verhoging van benzineprijs

DEN HAAG, 19 JUNI. De Tweede Kamer - uitgezonderd de VVD en CD - heeft gisteren zijn fiat gegeven aan een verhoging van de prijs van ongelode benzine met 22 cent en van gelode benzine met 31 cent per liter.

De Eerste Kamer heeft zich gisteren bereid verklaard de wetswijziging op 2 juli te behandelen, zodat de accijnsverhoging waarschijnlijk in de eerste week van juli wordt doorgevoerd.

Het kabinet wilde de prijs van beide benzinesoorten met een kwartje verhogen. Op initiatief van CDA en PvdA wijzigde de Kamer ook de bedragen waarmee het kabinet de toeslagen in de motorrijtuigenbelasting voor auto's op diesel en LPG wilde verhogen.

Het kabinet ging uit van een verhoging met respectievelijk 395 en 300 gulden. De Kamer heeft daar 425 respectievelijk 245 gulden van gemaakt.

Om technische redenen die met de uitvoering hebben te maken, gaat de verhoging van de LPG-toeslag met 395 gulden wel op 1 juli in, maar wordt die medio september weer met 150 gulden verlaagd. De dieseltoeslag die volgende maand met 300 gulden omhoog gaat, zal half september nog eens met 125 gulden worden verhoogd.