Werd vroegere president VS vergiftigd? LEAD: LOUISVILLE, 18 JUNI. De stoffelijke resten van de vroegere Amerikaanse president Zachary Taylor zijn gisteren opgegravevast te stellen of hij door vergiftiging om het leven is gekomen. Tot dusverre was alt...

Tot het opgraven van de resten van Taylor, die in een marmeren praalgraf in de stad Louisville begraven ligt, werd besloten op aandringen van de schrijfster Clara Rising. Een langdurig onderzoek voor een boek heeft haar ervan ovigd dat president Taylor vergiftigd is door het eten van vruchten met arsenicum.

Deskundigen zullen de resten van Taylor nu onderzoeken op sporen van arsenicum, die nog waarneembaar zouden moeten zijn in het geval de president hiermee inderdaad is vergiftigd.

Het motief voor de vermeende moord op Taylor is volgens Rising vermoedelijk dat de toenmalige president betrekkelijk liberale opvattingen over de slavernij had, de ke die in de jaren zestig van de vorige eeuw uiteindelijk tot de bloedige Amerikaanse Burgeroorlog zou leiden.

De plotselinge dood van Taylor, een robuuste generaal die zich had onderscheiden in de oorlog met Mexico, wekte indertijd enige verbazing. Nog maar vijf dagen voor zijn overlijden had hij in blakende gezondheid verkeerd en had hij de eerste steen gelegd voor het Washington Monument.

Als Taylor inderdaad vergiftigd zou blijken te zijn, is hij en niet Abraham Lincoln de eerste president die vermoord is. (AP, UPI, Reuter)