'Wel wel, Wee nee!' (6)

De beheerder van het fictieve Wel-of-Wee beleggingsfonds voelt zich in het nauw gedreven. Eind vorige week is hij gebeld door een langzaam en zorgvuldig sprekende man met een zware stem en de volgende mededeling: 'Mijn naam is Toveroom, wij kennenkaar niet, ik spreek namens een comite van verontruste deelnemers in uw fonds'.

De fonds-chef voelde zich warm en koud van trots en schrik tegelijk. Je telt immers pas mee in fondsenland als er een beetje kritisch over het fonds geschreven wordt, anders kent niemand je. Wordt er een actiecomite opgericht, liefst met een bekende Nederlander aan het hoofd, dan zijn de collega's van andere fn blauw van afgunst. Maar je dwingt pas respect af wanneer de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zich aan het hoofd van een schare boze beleggers-deelnemers plaatst en stemmen gaat verzamelen voor een actie. Die gratis publiciteit is te vergelijken met een jaar adverteren in de beste kranten en tijdschriften.

De man aan de andere kant van de lijn ging door met zijn verhaal: 'Ons comite is van mening dat u de zaken niet goed aanpakt. U doet te weinig en u bent veel te negatief met al uw put-opties. Eenje optimisme voor onze Amsterdamse beurs kan geen kwaad. Uw strategische uitgangspunten zijn niet met elkaar te rijmen. Wel of wee, vriezen of dooien, winst of verlies, het kan mee of tegenvallen. Zo kan iedereen wel een fonds beheren. Als ondernemer streef je toch naar winst! Het gaat ons dus alleen om het Wel. Vandaar de naam van het comite: Wel wel, Wee nee.'

Van de trots van de beheerder was niet veel meer over toen hij de actieleider boos onderbrak: “Het fonds bestaat helemaal niet, meneeHet is een zo realistisch mogelijk voorbeeld om te laten zien hoe zo'n fonds, dat speculeert in opties, werkt.

Een kijkje achter de schermen. Bovendien is de winst sinds de start met 940 duizend gulden op 8 maart al bijna 96 duizend gulden belastingvrij (10 procent) en staat er ruim een miljoen op de bank. Als we helemaal niets meer doen in opties, dan komt er dit jaar nog meer dan 40 duizend gulden aan rente bij en loopt het rendement op naar 15 procent.''

overoom was niet onder indruk: “U heeft er al vijf keer mee in de krant gestaan en dat brengt mensen op een idee. Voor de buitenwereld, voor de doorsnee belegger, bent u net zo echt als ieder ander fonds. Wat heeft u nu in opties?”

De WOW-leider aarzelde lang voor hij de bemoeizuchtige beller antwoordde: “Op 14 mei hadden we 100 put-opties Philips juli 27,50 gekocht op 1,00 gulden, 100 puts juni 275 op de index, voor 5 gulden gekocht en 100 Olie puts juli 160 voor 6,40. De volg dag zijn de indexen en de Olie's met een winst van 40 duizend gulden verkocht. Er zijn alleen nog 100 Flippen-puts in portefeuille.”

“Nou daar zal u niet moe van worden”, onderbrak Toveroom, “als ik zo mijn zaken zo afhandel...” “Maar de commissionair die de orders afhandelt en ik, hebben wel samen ruim 90 duizend gulden verdiend in nog geen vier maanden tijd.

En daar komt op 1 januari nog 20 procent uit de winst van het fonds bij. Over welzijn gesproken”, antwoordde de beheerder gevat.De man van het comite bleef aandringen: “Mag ik uit uw woorden opmaken dat u op uw lauweren gaat rusten?” “Ja”, antwoordde de beheerder brutaal, “15 procent voor de deelnemers en bijna evenveel voor ons, dat vinden wij een fraai resultaat in negen maanden tijd. Misschien af en toe nog een paar ordertjes op een regenachtige dag om de ervaring op peil te houden en de verveling te verdrijven.”

“Daar leggen wij ons niet bij neer”, bitste de woordvoerder van de verontrusten, “wij verH)gen dat u actief belegt en speculeert. Onze advocaten, twee jonge in Leiden gevormde straatvechters, zullen zich binnenkort over de stukken van uw zaak buigen. En we hebben ook al gesproken met de heer de Haze Winkelman van de VEB. Ook die is bijzonder ontstemd over uw laksheid.”

“Daar doet u mij een bijzonder groot plezier mee”, besloot de weer trotse beheerder het telefoongesprek, “Nederlands bekendste effectenheld op sokken op de barricaden i strijd tegen het Wel-of-Wee fonds. Een waardig einde. Meneer Toveroom bedankt.”

    • Adriaan Hiele