Termijnmarkt wil beleggers beschermen met bedenktijd

ROTTERDAM, 18 JUNI. De goederentermijnmarkt wil zijn beleggers beter beschermen. Beleggers krijgen voortaan acht dagen de tijd om te overdenken of zij er goed aan doen hun geld op de goederentermijnmarkt te beleggen. Als ze er in die periode achter komen dat ze hun belegging te riskant vinden, krijgen zij hun geld alsnog teruggestort.

Dit voorstel wordt vrijdag besproken door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Goederentermijnhandel (NVG). Een soortgelijke regeling geldt reeds voor orteurs, bemiddelaars die huis aan huis contracten proberen te slijten.

“Wij krijgen van onze leden de laatste tijd steeds meer klachten binnen tegen makelaars in de goederentermijnhandel.

Mensen die via makelaars hun geld in deze handel willen beleggen voelen zich vaak achteraf bedonderd'', zegt NVG-bestuurder H. van Stokkum.

De nu voorgestelde regeling moet het groeiend aantal klachten terugdringen. In 1990 kwamen er in totaal twintig klachten bij de NVG binnen. Dat zelfde aantal is in de eerste vijf maanden van dit jaar al gehaald. De straffen varieerden tot nu toe van een waarschuwing tot 25.000 gulden boete.

De goederentermijnhandel kampt al jaren met een ongunstig imago. Rond de handel hangt een aureool van snelheid en spectaculaire winsten en verliezen. In tegenstelling tot de aandelenmarkt is handel met voorkennis toegestaan op de goederentermijnmarkten. “Iedere dag mis je de kans van je leven”, typeerde ooit floor-trader op de beurs van Chicago, 's werelds grootste goederentermijnmarkt de handel.

Nederland kent voor vergunningen voor de handel in termijngoederen een twee-sporenbeleid. Aan de ene kant kunnen makelaars - bemiddelaars tussen client en handel - een vergunning krijgen van het ministerie van financien. Daarnaast wordt hen de mogelijkheid geboden od te worden van de NVG, die een collectieve vergunning regelt. Circa negentig procent van de Nederlandse makelaars is lid van het NVG.

De Nederlandse makelaars die door kwalijke praktijken het imago van de handel schade hebben berokkend, opereren voor een groot deel vanuit Duitsland. De makelaars die voor deze Duitse bedrijfjes werken, trachten via de telefoon grote sommen geld van hun clienten los te praten. In de meeste gevallen verdwijnt geld van de Nederlandse clienten voorgoed. Bij dergelijke praktijken worden de clienten onder grote druk geom meteen hun geld in suiker, aardappelen of slachtvarkens te steken.

Volgens Van Stokkum vormt de nu voorgestelde bedenktijd-regeling de enige mogelijkheid om paal en perk te stellen aan de gevolgen van deze high pressure sales technics.

Wanneer het voorstel vrijdag door de vergadering wordt geaccepteerd, hoopt Van Stokkum dat de regeling over uiterlijk drie maanden in werking wordt gesteld.