Tekort van 200 miljoen bij fondsen voor WAO en AAW

DEN HAAG, 18 JUNI. Het tekort van de twee arbeidsongeschiktheidsfondsen (WAO en AAW) is vorig jaar miljoen gulden hoger uitgevallen dan geraamd.

Als het tekort dit en volgend jaar niet verder mag oplopen, moet de WAO-premie dit jaar 12,21 procent en volgend jaar 12,36 procent bedragen. Staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken heeft de WAO-premie voor dit jaar vastgesteld op 12,0 procent.

Een jaar geleden berekende het WAO-fonds dat, als men in 1991 quitte wilde spelen (waarbij oude tekorten niet werden weggewerkt), eWAO-premie van 12,0 procent nodig was. Maar daarbij schatte men de lasten op 25 miljard gulden. Nu worden ze geschat op 25,5 miljard gulden. Om quitte te spelen zou volgens de laatste berekeningen de premie dit jaar 12,21 procent moeten bedragen.

De huidige premie van 12 procent leidt dan ook opnieuw tot intering op het vermogen. Het eigen vermogen van het WAO-fonds en het AAW-fonds samen bedroeg in 1989 nog 3,6 miljard gulden en za jaar waarschijnlijk teruglopen tot 1,9 miljard gulden.

De besturen van de beide fondsen houden bij hun prognoses geen rekening met beleidsveranderingen. Zij verwachten dat het aantal arbeidsongeschikten, dat vorig jaar steeg van 845.000 tot 882.000, dit jaar verder zal stijgen tot 912.000. Eind 1992 zouden er in Nederland volgens de fondsen 951.000 arbeidsongeschikten zijn.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds verwacht dat de lasten, die vorig jaar daalden van 4,4 miljard naar 4,1 miljard gulden, dit jaar weer zullen oplopen totmiljard gulden. Oorzaak is een stijging van het aantal uitkeringsjaren. Omdat dit fonds een vermogensoverschot heeft, hoeft de premie niet kostendekkend te zijn. Dit jaar bedraagt de WW-premie 1,6 procent.