Studie seksualiteit: 12 pct volwassenen vrijt niet veilig; Ruim de helft van de volwassenen met losse heteroseksuele relaties gebruikt geen condoom

AMSTERDAM, 18 JUNI. Jaarlijks trekt twaalf procent van de volwassenen (1 miljoen mensen) zich niets aan van de adviezen over veilig vrijen. Condoomgebruik is nog steeds niet populair: 53 procent van de volwassenen met losse heterouele relaties maakt geen gebruik van dit voorbehoedmiddel. Een kwart van de Nederlanders tussen de 18 en 50 jaar denkt dat men via een handdruk met Aids besmet kan raken.

Dat blijkt uit het derde landelijke onderzoek naar seksualiteit in Nederland waarvan de resultaten gisteren, aan de vooravond van het tiende wereldcongres over seksuologie in Amsterdam, zijn gepresenteerd. De eerdere onderzoeken werden verricht in 1968 en 1981.

Aids vormde de aanleidvoor dit onderzoek, dat is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO) en de interfacultaire werkgroep Homostudies aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat het de 1.001 ondervraagden tussen de 18 en 50 niet ontbreekt aan feitelijke kennis over Aids, maar dat het aantal misvattingen over de manier waarop de ziekte kan worden overgedragen navenant is. De helft van de ondervraagden denkt dat besmetting mogelijk is wanneer men als donor bloed afst, terwijl ruim tweederde meent dat niet vrijen met mensen uit risicogroepen de beste manier is om niet besmet te raken.

Aids baart de bevolking minder zorgen dan het eigen gewicht en de dreigende teloorgang van het milieu, aldus het onderzoek.

Toch sluit een op de vijf ondervraagden niet uit dat men zelf met het virus is besmet. Veelal wordt het persoonlijke risico gebagatelliseerd.

De Aids-dreiging heeft er volgens het onderzoekt toe geleid dat de opvattingen over seks veranderd zijn ten opzichte van tien jaar geleden. Tegenwoordig experimenteren jongeren langer met relaties en seks voordat zij zich langdurig binden. Maar dat betekent niet “dat er maar wat op los gevreeen wordt”, aldus de onderzoekers. Uit recent onderzoek onder middelbare scholieren blijkt dat zij seks zonder 'vaste verkering' in meerderheid afwijzen.

Meer vrouwen (48 procent) dan mannen (37 procent) vinden dat jongeren niet te snel het bed moeten delen. Ook vinden vrouwen inerderheid dat een vaste relatie een voorwaarde is om naar bed te mogen gaan, waarbij over het begrip 'vaste relatie'

valt te twisten, aldus de onderzoekers. “Een aantal mannen denkt misschien dat een relatie pas vast is wanneer je met elkaar naar bed gaat.”

Van de ondervraagden keert 29 procent zich tegen de stelling dat homoseksualiteit een normale vorm van seksuele omgang is.

In 1968 was 58 procent van de volwassen bevolking het eens met de stelling 'homoseksualiteit kan it goed zijn want het druist in tegen de natuur'. Dat percentage daalde tot 22 procent in 1981. De andere formulering die bij dit onderzoek is gehanteerd verklaart wellicht de negatievere houding van de bevolking ten aanzien van homoseksualiteit, aldus de onderzoekers.

Zelfbevrediging vond in 1968 33 procent van de volwassenen 'eigenlijk nooit goed te praten'. In 1981 was dit percentage tot tien gedaald en nu blijkt nog acht procent van de volwassenen deze vorm van seksbeleving af te keH)ren.

In het onderzoek wordt afgerekend met de wijdverbreide opvatting dat het altijd vrouwen zijn die geen zin hebben in seks. Driekwart van de vrouwen zegt weliswaar vaker weinig zin in seks te hebben, maar dat geldt ook voor de helft van de mannen.