Strengere regels lobby IOC

BIRMINGHAM, 18 JUNI. Het Internationaal Olympisch Comite heeft aangekondigd de lobby van kandidaat-organisatoren verder aan banden te leggen. Het IOC is tegen te dure cadeaus voor zijn leden in de periode voorafgaande aan de verkiezing.

In 1986 werden de IOC-leden overladen met geschenken, onder andere van Amsterdam. Voorzitter Juan Antonio Samaranch verzette zich daar vijf jaar geleden persoonlijk tegen.

Bepaald werd dat presentjes een totaalbedrag van 400 dollar niet mochten overschrijven.

De kandidaten voor de Zomerspelen in 1996 en de Winterspelen in 1998 zouden zich daar niet aan hebben gehouden. De IOC-leden kregen verschillende reizen met aansluitende vakan aangeboden, waarvoor ook de familieleden waren uitgenodigd.

Vorige week circuleerden in Birmingham geruchten dat allerlei dure geschenken bij de hotelkamers van de IOC-leden werden afgeleverd. Anton Geesink, het Nederlandse IOC-lid, weersprak die geruchten.

Het IOC heeft nu bepaald dat de leden voor niet meer dan 100 dollar (f. 200) aan geschenken mogen ontvangen. Tickets voor bezoeken aan de kandidaat-organisatoren moeten via het hoofdkwartier in Lausanne worden ge(JHld. Een IOC-lid mag voortaan slechts eenmaal op werkbezoek en dan niet langer dan drie of vier dagen. (DPA)