Stichting Handen Thuis verdwijnt

UTRECHT, 18 JUNI. De Stichting Handen Thuis wordt opgeheven omdat het ministerie van sociale zaken heeft besloten de stichting uit bezuinigingsoverwegingen vanaf 1 juli niet langer te subsidieren.

De zeven medewerkers worden per 1 september ontslagen. De stichting, die het landelijk adviesbureau inzake seksuele intimidatie op het werk beheert, kreeg sinds haar oprichting in 1985 jaarlijks 450.000 gulden subsidie van de Directie coordinatie emancipatie van het departement. Handen Thuis betreurt het stopzetten van de subsidie,juist nu de regering de economische zelfstandigheid van vrouwen wil bevorderen. De stichting noemt goede arbeidsomstandigheden een belangrijke voorwaarde om de uitstroom van vrouwen te voorkomen. Volgens de stichting hoort daar ook het ontmoedigen van ongewenste intimiteiten bij. Handen Thuis zegt dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat juist in bedrijven waarin meer vrouwen binnenkomen en doorstromen naar hogere functies het aantal ongewenste intiten toeneemt.