Spectaculaire economische groei in Japan

TOKIO, 18 JUNI. De groei van de Japanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar spectaculair gegroeid. De toename was ruim viermaal groter dan in het laatste kwartaal van het vorige jaar. Dat heeft vandaag het Japanse Economischenbureau bekendgemaakt.

Gecorrigeerd voor inflatie bedroeg de toename van Japans bruto nationale produkt in het eerste kwartaal 2,7 procent. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar groeide het bruto nationaal produkt met 0,6 procent. Zet de groei uit het voorbije kwartaal zich voort, dan komt ze op jaarbasis uit op 11,2 procent. Op basis van de economische groei in het vierde kwartaal vorig jaar zou de groei op jaarbasis uitkomen op 2,ocent. Dat jaarcijfer op basis van het laatste kwartaal was aanvankelijk vastgesteld op 2,1 procent (0,5 procent op kwartaalbasis), maar blijkt nu dus hoger uit te vallen.

In het afgelopen begrotingsjaar, dat in Japan loopt van 1 april 1990 tot en met 31 maart 1991, bedroeg de reele groei van Japans bruto nationale produkt 5,7 procent, tegenover 4,8 procent in het voorlaatste begrotingsjaar.

Analisten in Tokio gaan er nog steeds vanuit dat de economische groei in het lopende begrotingsjaar, dat op 1 april 1991 is bego)nen, zal afzwakken, in weerwil van de robuuste groei in het eerste kwartaal van het kalenderjaar.

Als oorzaken van de sterke groei in dit kwartaal noemen analisten de krachtige binnenlandse vraag en de expansieve investeringen.

Nu de economische groei in het lopende begrotingsjaar naar verwachting vermindert, zal de export weer in betekenis toenemen, zo wordt aangenomen, en dat zal weer de handelsrelaties met het buitenland verslechteren.

Vorige week werd bekend Japans handelsoverschot met de Europese Gemeenschap in mei met 79 procent was gestegen. Voor de tweede achtereenvolgende maand was het handelsoverschot met de EG groter dan dat met de Verenigde Staten. Japans handelsoverschot met de VS was in mei met een vijfde geslonken. Een woordvoerder van Europees Commissaris Frans Andriessen (externe betrekkingen) zei vorige week dat de cijfers bewezen dat de klachten van de Europese Commissie over Japans handelspraktijken juist waren. “We hebben een betere toegang tot de Japanse markt nodig”, aldus de woordvoerder.