Sovjet-premier Pavlov juist kritisch; Plan-Javlinksi valt goed bij Gorbatsjov en Jeltsin

MOSKOU, 18 JUNI. Zowel president Michail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie als het vorige week gekozen Russische staatshoofd Boris Jeltsin zougunstig hebben gereageerd op het economische herstelprogramma dat de econoom Grigori Javlinski afgelopen weken in Boston samen met Amerikaanse collega's heeft opgesteld.

Sovjet-premier Valentin Pavlov daarentegen heeft zich gisteren in het centrale parlement juist kritisch uitgelaten over het 'masterplan' van Javlinski.

Javlinksi keerde afgelopen weekeinde uit de Verenigde Staten terug. Hij heeft vervolgens gesprekken gevoerd met Gorbatsjov en Jelt Volgens Javlinski heeft Gorbatsjov het plan, dat uit is op integratie van de Sovjet-Unie in de wereldeconomie, als “voldoende positief” getaxeerd. Jeltsin toonde zich “tevreden over de belangwekkende resultaten van zijn werk”.

Maar Javlinski liet in het midden of beide regeringsleiders het plan als uitgangspunt zullen beschouwingen voor hun onderhandelingen met de Verenigde Staten en de andere grote industriele mogendheden van de G-7. Eind van deze week zal Jeltsin in Washington president George h ontmoeten. Volgende maand is Gorbatsjov te gast bij de jaarlijkse topconferentie van de G-7 in Londen. (Tot de G-7 behoren de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Italie, Groot-Brittannie, Frankrijk en Canada) Zowel binnen de Sovjet-regering als de Russische regering is namelijk meningsverschil gerezen over het nut van het plan van Javlinski. Vice-premier Joeri Skokov van de Russische regering, een man op wie Jeltsin zwaar leunt als het gaat om het economische beleid, heeft zich voorzichtig tegen de ideeen van Javlinski gekeerd. Volgens Skokov moet Rusland zijn eigen hervormingsprogramma uitvoeren. Dat programma, dat is opgesteld onder leiding van premier Ivan Silajev, concentreert zich op het economische herstel van Rusland en richt zich veel minder op het behoud van de unie als gemeenschappelijke markt.

Dat is wel de basisidee van Javlinski's plan. Premier Pavlov van de Sovjet-Unie uitte gisteren eveneens kritiek op Javlinksi's werk. “Ik bekijk het vraagstuk van de gratis hulp uit het Westen met scepsis. Ik geloof helemaal niet dat de Amerikanen ons voor niets zullen helpen”, aldus Pavlov in een rede voor het centrale parlement. Volgens Pavlov zal een financiele injectie, zoals Javlinski voorstelt, de buitenlandse schuld van de Sovjet-Unie alleen maar vergroten omdat deze steun nooit alleen uit liefde voor de “mooie ogen van de Sovjet-Uie” gegeven zal worden.

Pavlov is monetarist en communist tegelijkertijd.jn prioriteit ligt bij de stabilisatie van de roebel, maar hij wil dat op autarkische wijze zien te realiseren. Bovendien is volgens hem de positie van de Sovjet-Unie als schuldenland weer een beetje aan het verbeteren. Moskou staat nu voor 48 miljard dollar in het krijt bij zijn crediteuren (vorig jaar was dit nog bijna 55 miljard). De kortlopende schuld van de Sovjet-Unie zou zelfs gedaald zijn van zestien miljard dollar tot nog geen twee miljard.