Raad: IJ-oeverproject indekken tegen tekort

AMSTERDAM, 18 JUNI. Het Amsterdamse college van B en W moet een “slecht weer-scenario” voor het IJ-oever project opstellen. Een voorstel daartoe van de PvdA-fractie werd gisteren gesteund door de meerderheid van de overige fracties in de gemeenteraad.

Fractiewoordvoerder mr. E.E. van der Laan hield een pleidooi voor een dergelijk scenario in de gisteren gehouden commissievergadering over het IJ-oeverproject. De PvdA wil voorkomen dat het project, dat het komende jaar nader wordt uitgewerkt door het publiek-ate samenwerkingsverband Amsterdam Waterfront, bij financiele tegenvallers dreigt te worden stopgezet.

De PvdA vreest dat de gemeente in dat geval zal worden gedwongen geld uit de algemene middelen in het project te steken. De PvdA meent dat dit voorkomen kan worden door het opstellen van een alternatief voor de huidige plannen dat bij financiele tegenvallers nader uitgewerkt kan worden.

Wethouder J. Saris (Groen Links) erkende dat er een alternatief plan nodig is als de gemeente vasthoudt aan het uitgangt dat het IJ-oever project zichzelf moet bedruipen.

Saris bestreed evenwel dat er sprake is van een gebrekkige financiering. Volgens de wethouder is er een tekort van 503 miljoen gulden dat wordt besteed aan openbare ruimte en infrastructuur. Daarvan wordt 226 miljoen gulden gedekt door de opbrengsten van de gronduitgifte door de gemeente. Het resterende tekort van 277 miljoen gulden zal gefinancierd moeten worden uit de winst die wordt gemaakt bij de ontwikkeling van het d.

In de raadscommissie toonden de meeste fracties zich tevreden met de voorlopige opzet van de financieringsmaatschappij Amsterdam Waterfront (AWF). De gemeente zal in het komende jaar, waarin het AWF de plannen voor het IJ-oever project nader zal uitwerken, voor de helft in het aandelenkapitaal blijft deelnemen. De andere helft is in handen van de Internationale Nederlanden Groep. Na een jaar zal het aandeel van de gemeente verminderen door deelnameandere investeerders.

Voor deze fase zal een nader plan worden uitgewerkt waarbij de publiekrechtelijke bevoegdheden van de Gemeente binnen de AWF worden vastgelegd.