PvdA: ook na 1994 bezuinigingen defensie

DEN HAAG, 18 JUNI. Op Defensie moet ook na 1994 verder worden bezuinigd. Minister Ter Beek moet er nu al rekening mee houden dat hij zijn plannen voor een geherstructureerde krijgsmacht misschien niet helemaal kan verwezenlijken. Dat was gisteren opnieuw de eis van de PvdA bij de afronding in de Tweede Kamer van het debat over de Defensienota.

Ter Beek mag van de Kamer, op Groen Links na, aan de uitvoering vazijn plannen voor een kleinere meer flexibele krijgsmacht beginnen, maar bij de aanschaf van materieel zal met name de PvdA een stofkam hanteren. Ter Beek liet in het debat in het midden of hij verdere aanslagen op zijn begroting zal accepteren.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) wees verdere bezuinigingen opnieuw af. Tot zijn vreugde constateerde hij dat ook PvdA-fractieleider Woltgens wil dat 'gemaakte keuzes zonder mieren en mekkeren worden uitH)voerd'. Ter Beek sprak liever van een 'richtgevend raamwerk' voor de herstructurering van de krijgsmacht, waarop 'verantwoord bezuinigd' kon worden.

De PvdA wil ook dat Nederland niet met militaire middelen optreedt om, zoals in de Defensienota staat, “wezenlijke economische belangen te behartigen”. Ter Beek antwoordde dat de gehele zin uit de nota moet worden gelezen. Het gaat om handhaving van de internationale rechtsorde en het behartigen van wezenlijke economische belangen. Niettemin diende de PvdA een motie in waarin van de regering wordt gevraagd alleen tot militaire operaties te besluiten in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, bij voorkeur op basis van een veiligheidsresolutie.

Hoewel PvdA-woordvoerder Van Traa volhield dat het behartigen van economische belangen alleen daarmee wordt uitgesloten kondigde Ter Beek aan dat hij met de motie leven. Donderdag stemt de Kamer over elf ingediende moties naar aanleiding van de Defensienota.