PBO

In NRC Handelsblad van 10 juni schrijft Folkert Jensma in een portret van de 'scheidend Senaatsvoorzitter P.A.J.M. Steenkamp': “Piet promoveerde op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, een typisch protestants onderwerp”.

Zo u bekend is (zeer verkort weergegeven) is het vertrekpuntde PBO de pauselijke encycliek Rerum Novarum (Leo XIII, jaren negentig van de vorige eeuw) via de Quadragesimo Anno via de 'organisatie-Woltersom' naar onze huidige PBO. De eerste minister op dit terrein werd door de KVP geleverd, juist in verband met de “zeer” katholieke achtergrond van de PBO.