Onderhandelingen met stakend EG-personeel

LUXEMBURG, 18 JUNI. De raad van ministers van buitenlandse zaken heeft gisteren een onderhandelingsmandaat goedgekeurd op grond waarvan de bespren kunnen worden geopend met de Europese ambtenarenbonden over hun salarisconflict. De onderhandelingen zullen zaterdag en zondag beginnen.

Voorlopig blijven acties van kracht waardoor het aantal tolken dat aanwezig is bij de ministerraden aanzienlijk is beperkt.

De belangrijkste punten uit het mandaat zijn dat de groei van de topsalarissen van EG-ambtenaren beperkt zal worden en dat de index voor de kostn levensonderhoud, die tot dusver was gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de lidstaten, zal worden vervangen door de index van Belgie. Volgens staatssecretaris voor Europese zaken Piet Dankert zal dat erop neerkomen dat de crisisheffing zal worden gehandhaafd. De afschaffing van die tien jaar geleden ingesteld heffing is de belangrijkste eis van de bonden.

Nederland stelt zich in het conflict voorzichtig op. De Europese Commissie heeft volgens Dankert in toenemende moeite geschikt personeel te recruteren, maar hij gaf toe dat de Europese salarissen in vergelijking met die van ambtenaren in de lidstaten “wel fors” zijn. Zo verdient een meertalige secretaresse bij de EG zeker de helft meer dan ze in Nederland zou verdienen.