Nieuw contract voor verkoop van aardgas aan Duitsland

ROTTERDAM, 18 JUNI. Gasunie heeft met de Duitse Ruhrgas overeenstemminbereikt over extra levering van 70 miljard kubieke meter Nederlands gas. Tegen de huidige prijs van ongeveer 20 cent per kuub vertegenwoordigt het binnenkort te ondertekenen contract een waarde van 14 miljard gulden.

Een precieze waarde van de extra verkoop is niet te geven omdat de levering aan Ruhrgas wordt uitgesmeerd over 25 jaar, waarbij de prijs - gekoppeld aan het prijsniveau van stookolie - maandelijks opnieuw wordt vastgesteld.

De 70 miljard kubieke meter is deel vde 200 miljard kubieke meter aardgas die minister Andriessen van economische zaken eerder dit jaar bekendmaakte extra te willen afzetten. De opbrengst ervan zou de staatsschuld kunnen verlichten.

Nadat Gasunie, distributeur en verkoper van het Nederlandse gas, het groene licht van Andriessen kreeg, zijn onderhandelingen geopend met haar buitenlandse afnemers: Duitsland, Belgie, Frankrijk, Italie en Zwitserland. Volgens Gasunietaat er meer dan voldoende vraag voor de resterende 130 miljard kubieke meter extra te verkopen gas. De Groningse onderneming denkt de contracten daarvoor dit jaar te kunnen afsluiten.

Gasunie exporteert jaarlijks zo'n 30- tot 35 miljard kubieke meter aardgas. Vorig jaar leverde dat 6 miljard gulden op.

Duitsland nam vorig jaar 18,5 miljard kubieke meter af, waarmee Nederland na de Sovjet-Unie haar grootste gasleverancier is.

Dat Gasunie extra gas verkopen komt door de eerdere ontdekking dat 's lands grootste aardgasveld - de bel van Groningen - onder veel lagere druk kon worden geexploiteerd dan aanvankelijk aangenomen. Doordat het technisch mogelijk bleek nog onder een druk van 20 bar gas uit het veld te halen in plaats van onder 50 bar, nam de te exploiteren hoeveelheid op slag met 280 miljard kubieke meter toe tot zo'n 2500 miljard kubieke meter.