Lubbers bepleit een 'open' Europa

DEN HAAG, 18 JUNI. De Europese Gemeenschap dient een open karakter te hebben en mag geen barrieres opwerpen voor niet-Europese bedrijven. Premier Lubbers zei dit vanmiddag tijdens de openingsceremonie van de tweedaagse Eurekaerentie in Den Haag.

De interne markt van de EG zal meer concurrentie van buiten Europa aantrekken, stelde Lubbers. “Is meer concurrentie slecht? Mijn antwoord is nee, zeker niet: concurrentie is de aanzet tot innovatie.”

Volgens Lubbers mag de Europese industrie wel worden geholpen met initiatieven als het EG-technologieprogramma Eureka, mits de projecten niet leiden tot monopolies in de markt of een technologische voorsprong voor een beperkt aantal bedrijven.

Onder Lubbers gehoor bevond zich onder anderen de Franse president Mitterrand, die vijf jaar geleden a lanceerde als Europees antwoord op het Amerikaanse Strategic Defense Initiative (het (')schild in de ruimte'). Destijds was men bang dat SDI de beste Europese wetenschappers zou weglokken.

De nieuwe eerste minister van Frankrijk, Edith Cresson, heeft in de afgelopen weken veel stof doen opwaaien door zich af te zetten tegen de vermeend unfaire praktijken van de Japanse industrie. Volgens Cresson moet de Europese industrie, met name de elektronica-sector, mede daarom worden beschermd.

De feestelijke ceremonie ter gelegenheid van het lustrum van het Europese technologieprogramma werd ook bijgewoond door Koningin Beatrix en de Finse president Koivisto. Finland neemt morgen op de jaarlijkse Eureka-ministersconferentie de voorzittershamer van Nederland over. De voortgang van Eureka wordt jaarlijks besproken door de ministers die verantwoordelijk zijn voo technologie.