Kwart Aids-patienten sterft door euthanasie

FLORENCE, 18 JUNI. Bijna een kwart van de Nederlandse Aids-patienten sterft door euthanasie, terwijl in zestig procent van de gevallen de mogelijkheid van een 'zachte dood' aan de orde wordt gesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht en de psychologische faculteit van de universiteit van Leiden. De resultaten van de studie werden gisteren bekendgemaakt op de zevende internationale conferentie over Aids, die deze week in Florence wordt gehouden, Uit gesprekken met 59 Aids-patienten is gebleken dat voor het plegen van euthanasie vooral problemen opdoemen bij het kiezen van het middel waarmee de dood wordt ingeleid en voorts zijn er de wettelijke en ethische moeilijkheden waarmee de arts wordt geconfronteerd. Het was voor het eerst dat euthanasie op een internationale Aids-conferentie aan de orde werd gesteld.

Van de mensen met Aids kampt 68 procent met intens vriet, 58 procent heeft slaapstoornissen, 27 procent voelt zich onverschillig, 17 procent heeft problemen met eten en veertien procent krijgt alcoholproblemen. De helft van de genterviewden heeft geen professionele hulp gezocht voor deze problemen; bijstand van vrienden of familie volstond. Veertig procent zoekt wel professionele hulp, maar doet dat vooral om de omgeving niet tot last te zijn. E de tien Aids-patienten zoekt geen hulp, terwijl dat wel geboden is. Duidelijk is dat de vraag om euthanasie veelal wordt ingegeven door psycho-sociale problemen en bij hen die geen adequate sociale ondersteuning krijgen, zo stellen de onderzoekers.

Zij menen dat vragen rondom euthanasie een groot probleem vormen voor mensen met Aids. Degenen die er binnen de gezondheidszorg mee te maken krijgen zouden regels moeten opstellen zodat in een vroegtijdig stadium de mogelijkheid van eutha en het afzien van zinloos medisch handelen wordt besproken. Veel Aids-patienten kunnen terugvallen op een groep naasten die hen bijstaan in het stervensproces, maar veertig tot vijftig procent heeft professionele hulp nodig. Daartoe moeten volgens de onderzoekers mogelijkheden worden geschapen.

    • Bram Pols