Irak moet vernietiging wapens zelf betalen

NEW YORK- LONDEN, 18 JUNI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren met algemene stemmen bepaald dat Irak de volledige kosten moet dragen van de eliminatie van zijn massa-veigingswapens.

In een tweede resolutie keurde de raad gisteren de richtlijnen van de secretaris-generaal goed voor een wapenembargo tegen Irak voor onbepaalde tijd. Intussen melden diplomaten in New York dat Irak veel meer chemische wapens bezit dan de 11.000 wapenkoppen, granaten en bommen die het zelf heeft aangemeld.

Voorts wordt het ervan verdacht er geheime nucleaire faciliteiten op na te houden.

De kosten van vernietiging of verwijdering van Iraks ballisti(he raketten, chemische en biologische wapens en faciliteiten om kernwapens aan te maken krachtens resolutie 687 van de Veiligheidsraad worden geschat op 200 tot 800 miljoen dollar. Het verschil heeft te maken met de vraag of voor de vernietiging van de chemische wapens een nieuwe installatie moet worden gebouwd. De resolutie van gisteren vraagt de internationale gemeenschap de kosten voor te schieten, tot de secretaris-generaal van de Vn manier heeft gevonden waarop Irak kan betalen.

Hoe Irak dit moet doen, is niet duidelijk. De Veiligheidsraad heeft Irak tot dusverre niet toegestaan om olie te exporteren, vrijwel zijn enige bron van buitenlandse inkomsten. Als conform resolutie 687 Iraks massa-vernietigingswapens zijn geelimineerd, komt het land theoretisch in aanmerking voor intrekking van de sancties. Maar zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannie hebben te kennen gegeven dat de sancties van krachten blijven zolang in Irak Saddam Hussein aan het bewind is.

Pag. 4:

Meer wapens in Irak dan is aangemeld

Niet bekend

Deze onthulling volgt op berichten dat Irak ook het bestaan van enkele nucleaire faciliteiten heeft geheim gehouden.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat een overgelopen Iraakse kerngeleerde hen heeft ingelicht over een nucleaire installatie bij Mosul. Ook zou er ongeveer 40 kilo meer verrijkt uranium zijn dan Irak had opgegeven. Volgens zegslieden van de VN zullen experts van de spe commissie aan het eind van de maand hiernaar ter plaatse een onderzoek instellen.