In 1990 sterke stijging aantal roofovervallen

DEN HAAG, 18 JUNI. Het aantal gewapende overvallen in Nederland is vorig jaar sterk gestegen. Het gaat om 1.760 zaken tegenover 1.485 89.

Tegelijkertijd is het aantal opgehelderde overvallen in 1990 gedaald: aan het eind van het jaar is een ophelderingspercentage van 29 procent normaal, vorig jaar was dat 21 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) over 1990, dat vanmorgen is gepresenteerd.

Met name benzinestations (een stijging van 47 procent) en winkels lus 54 procent) zijn steeds vaker het doelwit van een gewapende overval. Het aantal overvallen op banken, geldtransporten en postkantoren bleef nagenoeg gelijk. Het aantal mensen dat bij een overval om het leven kwam daalde van elf in 1989 naar negen, maar het aantal gewonden liep sterk op: van 95 in 1989 tot 127 vorig jaar.

Uit de cijfers van de CRI blijkt ook dat ondanks het toegenomen aantal overvallen de totale buit nagenoeg hetzelfde is gebleven: 27,2 miljoen gulden vorig jaar tegen 26,5 miljoen n in 1989. Dat komt omdat meer overvallen mislukten, vooral door verscherpte veiligheidsmaatregelen. Het aantal mislukte overvallen steeg in 1990 met ruim de helft tot bijna 400.

De CRI maakt net als voorgaande jaren melding van een groeiende aandacht van de Colombiaanse drugskartels voor West-Europa. Via havens als Rotterdam, Antwerpen en Bremerhaven smokkelen deze organisatie cocane naar Europa. Zo stuitte de Nederlandse politie vorig jaar in IJmuiden op een partij van rui00 kilo cocane. Twee jaar geleden drong de CRI al aan op de invoering van een visumplicht voor Colombianen, een maatregel die in oktober vorig jaar van kracht werd. Nu stelt de recherchedienst dat “een visumplicht gevoegd aan een streng vestigingsbeleid zo snel mogelijk zou moeten worden uitgebreid tot de overige EG-lidstaten”. De CRI acht dit noodzakelijk omdat gevreesd moet worden dat de drugskartels zullen proberen hun invloed in West-Europa uit te breiden door het opzetten van eigen importfirma's en distributienetwerken op kleinhandelsniveau.

Tijdens de persconferentie vanochtend signaleerde het J. Wilzing, hoofd van de CRI, verder een daling van het gewelddadig activisme, vooral wat betreft anti-apartheidsacties en anti-militaristische acties, en een daling van de fraude met cheques in het binnenland. De hoeveelheid in beslag genomen herone (ongeveer 500 kilo) bleef stabiel in 1990 evenals het aantal schietpartijen. Vervolg Pag. 3:

Bestanden zijn 'vervuild'

Vorig jaar werden in totaal 70 mensen bij schietpartijen gedood, 170 mensen raakten gewond (in 1989 respectievelijk 69 en 167) Het geautomatiseerde opsporingssysteem (OPS) van de CRI bevatte eind 1990 gegevens over ruim 120.000 personen, die in verband worden gebracht met 150.000 misdrijven. Het systeem bevat verder gegevens over 47.000 gestolen motorvoertuigen en bijna 35.000 vermiste bromfietsen.

Overigens is uit kwaliteitscontrole van de bestanden van het OPS door de CRI gebleken dat politiekorpsen niet snel genoeg wijzigingen verwerken. Zo kan het voorkomen dat mensen ten onrechte gesignaleerd zijn en dus ten onrechte worden aangehouden. Hoe vaak dat gebeurt kon Wilzing vanochtend niet zeggen, wel is landelijk bijna eenderde van het aantal openstaande signaleringen bij controle komen te vervallen.

De CRI is op dit moment bezig met het ontwikkelen van de Nedndse tak van het Schengen informatie-systeem. Dat is het internationale opsporingsregister dat noodzakelijk wordt geacht door van het wegvallen van de binnengrenzen als gevolg van de afspraken tussen de zogeheten Schengen-landen, Duitsland, Frankrijk, de Benelux en Italie.