Hurd verzet zich tegen plan voor Europese Unie

LUXEMBURG, 18 JUNI. Groot-Brittannie verzet zich fel tegen het voorstel om in het herziene EG-verdrag als doel van de Europese Politieke Unie een “federaal Europa” op te nemen. Dit maakte minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd gisteren duidelijk op een vergadering van de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap in Luxemburg.

Hurd zei dat de EG weliswaar naar een “steeds nauwere unie”

moet streven, maar dat Londen niet bereid is het doel nader te definieren met termen als een “federaal Europa”, die verwijzen naar de totstandkoming van een soort Verenigde Staten van Europa.

Groot-Brittannie staat met deze opvatting alleen, de andere elf lidstaten zijn daar wel toe bereid. Alleen van de Deense minister Uffe Ellemann-Jensen ontving Hurd enige s Volgens de Brit is het onjuist om nu al vast te leggen waar de Europese Gemeenschap zich uiteindelijk toe ontwikkelt. “We zijn niet van plan om ons daarop vast te leggen”, zo zei Hurd.

Dat betekende overigens niet dat zijn land de discussie over een nieuw verdrag wil blokkeren. “We zijn er niet op uit om ramen te sluiten of de deur dicht te slaan”, zo zei Hurd.

“Het is ons recht om te zeggen wat we niet accepteren.” In de discussie gisteren over de herziening van het EG-verdrag waren de meeste lidstaten voorst van een organische communautaire structuur van de EG, in tegenstelling tot de 'zuilen-structuur' die Frankrijk en Groot-Brittannie willen.

Desalniettemin heeft Frankrijk een ministersbijeenkomst van de Westeuropese Unie, waarbinnen negen EG-landen samenwerken op veiligheidsgebied, gepland in de marge van de Europese Raad die eind deze maand in Luxemburg wordt gehouden.